Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн «Великої Сімки

Географія

Для кого: 10 Клас, 11 Клас

0 проходжень

4 запитань

25.06.2021

1605

0

Вміст уроку:

Завдання №1 Теоретичний блок

Очікувані результати НПД: учні аналізують та систематизують необхідну для характеристики країни статистичну інформацію, пояснюють особливості розміщення основних промислових центрів та регіонів країни, вміють відображати інформацію на контурних картах.

Розвивальна та виховна мета: формувати вміння застосовувати науковий метод, аналізувати, формулювати гіпотези, робити висновки 4; виховувати самостійність, наполегливість, уважність, акуратність.

Тип уроку: урок застосування знань, навичок і вмінь

Обладнання: підручники, атласи, контурні карти

Опорні та базові поняття: секторальна структура, зайнятість, ВВП, спеціалізація, промисловість, сільське господарство, сфера послуг.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, НАВИЧОК І ВМІНЬ

«Географічний диктант». (Робота за варіантами І-ІІ, виконують без використання карт)

Завдання №2 Вільне введення тексту

Цифрами на контурній карті позначити країни (столиці) Європи.

І варіант

1 — Фінляндія, 2 — Греція, 3 — Копенгаґен, 4 — Ісландія, 5 — Андорра, 6 — Швейцарія, 7 — Мінськ, 8 — Чехія, 9 — Словенія, 10 — Рига, 11 — Люксембурґ, 12 — Румунія.

II варіант

1 — Норвеґія, 2 — Портуґалія, 3 — Амстердам, 4 — Ірландія, 5 — Монако, 6 — Австрія, 7 — Кишинів, 8 — Словаччина, 9 — Хорватія, 10 — Таллінн, 11 — Мальта, 12 — Угорщина.

Завдання №3 Вільне введення тексту

Завдання №4 Теоретичний блок

Після проведення диктанту учні обмінюються картами та проводять взаємоперевірку, потім роботи здають учителю.

Запитання. Назвіть країни «Великої Сімки», що розташовані в Європі. Пригадайте їхню міжнародну спеціалізацію та чинники, що обумовили її особливості.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія — найпотужніші за економічним потенціалом країни Європи. Кожна з чотирьох країн має властиві їм природно-географічні та соціально-економічні передумови економічного розвитку. Водночас у секторальній структурі та міжнародній спеціалізації цих країн є багато спільного, що відображає їх сутність як високорозвинених постіндустріальних країн. Для того щоб виявити ці ознаки, вам слід дослідити та порівняти секторальну структуру та просторову організацію зазначених країн.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку

IV. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Виконують за варіантами І-IV (для дослідження пропонують парк країн, наприклад, Німеччину та Італію).

Завдання 1 (3 бали). За даними таблиць побудувати для двох порівнюваних країн кругові діаграми.

Структура зайнятості населення в країнах «Великої Сімки» (2018 р.)

Країна Промисловість Сільське господарство Сфера послуг

Велика Британія 15,2 1,3 83,5

Італія 28,3 3,9 67,8

Франція 18,3 2,4 79,3

Німеччина 24,2 1,4 74,4

Структура ВВП країн «Великої Сімки»*

Країна Промисловість Сільське господарство Сфера послуг

Велика Британія 19,3 0,6 80,1

Італія 28,3 3,9 67,8

Франція 19,6 1,6 78,8

Німеччина 30,3 0,8 61,9

* Джерело: CIA World Factbook

Завдання 2 (3 бали). Порівняйте частки зайнятих по секторах економіки та структуру ВВП двох країн.

Завдання 3 (3 бали). Позначте на контурних картах порівнюваних країн найбільші промислові центри.

Завдання 4 (3 бали). Зробіть висновки, назвіть ознаки схожості та розбіжності в структурах зайнятості, ВВП та просторової організації двох країн. Поясніть, які причини, на вашу думку, обумовили виявлені розбіжності.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Обговорення результатів роботи

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, повторити § §___________ .

2. Написати твір за темою «Двотижневі канікули в країнах Західної Європи» з визначенням маршруту; міст, туристичних об’єктів, що були відвідані (за бажанням).

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0
Нещодавно скористалися