ЛП ЛР№5 ( теоретичного матеріалу) Розробка КП для операції зЧПК

Професійна освіта

Для кого: Дорослі

проходження

запитань

21.10.2021

30

1

Опис уроку:

Друга частина теоретичного матеріалу

Завдання №1 Теоретичний блок

Дати письмові відповіді на контрольні питання з теорії попереднього заняття

1 Охарактеризуйте технологічні можливості токарних і токарно– револьверних верстатів з ЧПК.

2 Які деталі доцільно обробляти на токарних верстатах з ЧПК?

3 Наведіть послідовність токарної обробки деталей типу: фланця, валу.

4 Які різальні інструменти застосовуються під час токарної обробки на верстатах з ЧПК?

5 Класифікація зон обробки на токарній операції.

6 Типові схеми руху інструмента під час чорнових переходів.

7 Як визначається глибина різання під час знімання напусків?

8 Що таке центр інструмента?

9 Як програмуються переміщення в ПЧПК «Электроника НЦ–31». Що таке система координат деталі?

10 Як програмується обробка: циліндрів, конусів, сферичних поверхонь?

11 Як програмується: швидкість різання, подача, номер інструмента?

12 Що таке автоматичні цикли? Для чого вони використовуються під час програмування?

13 Поясніть поняття: вихідної точки, початкової точки, опорної точки. Як знаходять місця їх розташування ?

14 Будова клавіатури ПЧПК «Электроника НЦ–31».

15 Призначення основних органів керування верстата 16К20Т1.02.

16 Що таке режим розмірної прив’язки інструментів і для чого він використовується?

17 Що повинен зробити оператор після заміни різця, що затупився?

18 Як виконується розмірна прив’язка стрижневого інструмента (свердел, розверток тощо)?

19 В якій послідовності вводиться і корегується керувальна програма?

Завдання №2 Вільне введення тексту

В цей файл слід додати письмові відповіді на контрольні питання 

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0