Сьогодні о 18:00
Марафон. День 3:
«Сталий розвиток: від освіти до світу»

Grammar. Present Simple and Present Continuous (L)

Англійська мова

Для кого: 6 Клас, 7 Клас

проходження

запитань

28.05.2021

15

0

Завдання №1 Теоретичний блок

Present Simple

Мы употребляем Present Simple для обозначения действия, которое происходит постоянно, регулярно, обычно, каждый день, неделю, месяц, год (usually, every day, every week, every month, every year).

She lives in London.

I often buy milk.

Утвердительная форма Present Simple совпадает с основного глагола без частицы to, но в третьем лице единственного числа к инфинитиву прибавляется окончание -s (-es).

Отрицательная форма Present Simple образуется из вспомогательного глагола to do (в третьем лице единственного числа – does), отрицательной частицы not и основного глагола.

Вопросительная форма Present Simple образуется из вспомогательного глагола to do (в третьем лице единственного числа – does) и основного глагола.

      Affirmative  

        Negative

        Interrogative

I work.

I don’t (do not) work.

Do I work?

You work.

You don’t work.

Do you work?

He works.

He doesn’t work.

Does he work?

She works.

She doesn’t work.

Does she work?

It works.

It doesn’t work.

Does it work?

We work.

We don’t work.

Do we work?

You work.

You don’t work.

Do you work?

They work.

They don’t work.

Do they work?

Завдання №2 Теоретичний блок

Present Continuous

Мы употребляем Present Continuous для выражения длительного действия, которое происходит в момент речи (now, at the moment).

She is swimming in the lake now.

Present Continuous образуется с помощью прибавления окончания

 -ing к инфинитиву основного глагола без частицы to и вспомогательного глагола to be в нужной форме (am, is, are).


I      → am

You → are

He   → is

She  → is

It      → is

We   → are

You  → are

They → are


Утвердительная форма Present Continuous образуется из вспомогательного глагола to be (am, is, are) и основного глагола с окончанием -ing.

Для образования отрицательной формы Present Continuous после вспомогательного глагола to be(am, is, are) относится отрицательная частица not.

Для образования вопросительной формы Present Continuous вспомогательный глагол to be (am, is, are) ставится перед подлежащим.

      Affirmative  

        Negative

        Interrogative

I am working.

I’m not working.

Am I working?

You are working.

You aren’t working.

Are you working?

He is working.

He isn’t working.

Is he working?

She is working.

She isn’t working.

Is she working?

It is working.

It isn’t working.

Is it working?

We are working.

We aren’t working.

Are we working?

You are working.

You aren’t working.

Are you working?

They are working.

They aren’t working.

Are they working?

Завдання №3 Завантаження файлу

Exercise

Make and write sentences, use Present Simple Tense or Present Continuous Tense.

1) a) Tim often … (take) photos.

b) Tim … (take) photos of the tower now.

2) a) … (you / clean) the kitchen now?

b) … (you / clean) the hall every evening?

3) a) Margaret and Bill … (help) mum every day.

b) Margaret and Bill … (help) mum now.

4) a) Lucas … (not / paint) a postcard now.

b) Lucas … (not / paint) postcards every Art lesson.

5) a) … (Rosa / cook) pasta every Monday?

b) … (Rosa / cook) pasta now?

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.