Курс:«ZOO-психологія: як навчитися розуміти тварин»

Автор курсу:
Левченко Вікторія Володимирівна
доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат філософських наук, доцент
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Запропонований курс включає розгляд основних концепцій та відкриттів в зоопсихології, надає можливість використання зоопсихологічних знань у практичній діяльності. На прикладах показано еволюцію психіки тварин і передумови утворення психіки людини - свідомості. Курс розкриває психологічні аспекти адаптації тварин всіх рівнів відображення: таксиси, інстинктивна та інтелектуальна поведінка. Особливою складовою є розділ, присвячений научінню тварин людської мови. Важливими є питання, які виявляють психологічний потенціал взаємодії людини з тваринами.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про курс

Курс є загальноосвітнім і науково-популярним, вимагає лише базових біологічних знань і розрахований на широку аудиторію слухачів. Тобто, перш за все, це студенти: біологи, психологи, медики, педагоги та ін., - навчальні плани яких включають дисципліни, пов’язані з психікою, поведінкою тварин та її порушеннями. Запропоновані матеріали будуть корисні також викладачам закладів вищої освіти і вчителям біології, керівникам гуртків, методистам і організаторам дослідної роботи учнівської молоді. Крім того, курс може привернути увагу всіх, хто цікавиться питаннями виховання, розвитку й реабілітації дітей, формування емпатії, спостережливості, пізнавального інтересу, ціннісного ставлення до життя. Курс містить багатий відеоматеріал з прикладами поведінки від найпростіших до інтелектуальних тварин.

У структурі курсу виокремлюються теми і розділи, які розкривають питання:

 • ЯК зародилася і розвивалася психіка тварин і людини?
 • ЯК формувалась інстинктивна поведінка тварин,  що людині далося у «спадок»?
 • ЯК розвивався інтелект тварин і як навчати тварин?
 • ЯК пояснити поведінку тварин та її порушення, як налагоджувати елементарні відносини між людиною і тваринами?
 • ЯК виховувати небайдужих, зацікавлених, спостережливих, активних і гармонійних особистостей?

Мета курсу

Підвищити рівень професійної компетентності, сформувати загальну систему знань про закономірності розвитку психічного відображення, спільне та відмінне психічних функцій тварин і людей; з’ясувати проблеми біологічного й соціального в поведінці тварини і людини, ролі біологічних детермінант у розвитку психіки; оволодіти методами спостереження та прийомами научіння тварин, уміти застосовувати набуті знання в практичній діяльності.

Завдання

 • отримання знань і вмінь з питань методів дослідження психіки і поведінки тварин,
 • розуміння психологічного змісту комунікації тварин, використання психологічних аспектів научіння  тварин,
 • набуття навичок взаємодії з тваринами та усвідомлення етичного та психотерапевтичного потенціалу  цієї взаємодії.

Очікувані результати курсу охоплюють

 • знання сучасних методів дослідження психіки тварин усіх рівнів відображення; розуміння сутності інстинктивної поведінки та інтелектуальних актів у поводженні тварин;
 • розвинені вміння організовувати та проводити спостереження за дослідницькою та комунікативною поведінкою тварин, використовувати теоретичні знання про дію адаптаційних механізмів тварин у практичній діяльності; створювати умови, які впливають на  поведінку тварин та людини в процесі научіння; розкривати  і використовувати психотерапевтичний потенціал взаємодії з тваринами в професійній діяльності та житті;
 • установки до ціннісного ставлення до тварин; готовність до змін, гнучкість; рефлексія власної професійної практики;
 • компетенції використовувати зоопсихологічні знання для консультативної та психотерапевтичної й педагогічної практики.

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Зоопсихологія, методи зоопсихологічних досліджень
1. Науки про поведінку та психіку тварин. 2. Історія розвитку науки. 3. Методи зоопсихології: спостереження, експеримент, методи спілкування з тваринами.
Всього годин: 8
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Інстинктивна поведінка тварин
1. Інстинктивна поведінка як основа життєдіяльності тварин. 2. Фактори інстинктивної поведінки. 3. Структура інстинктивної поведінки. 4. Інстинктивна поведінка і спілкування.
Всього годин: 12
Лекції: 4
Самостійна робота: 2
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Інтелектуальна поведінка тварин
1. Історія вивчення проблеми інтелектуальної поведінки тварин. 2. Передумови й структура інтелектуальної поведінки тварин. 3. Критерії інтелектуальної поведінки тварин. 4. Мислення тварин. 5. Навчання тварин мовам-посередникам.
Всього годин: 8
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 4. Психологічний потенціал взаємодії людини з тваринами
1. Взаємодія людей і тварин: психологічний аспект. 2. Особливості взаємодії дитини з природою в різні вікові періоди. 3. Використання природних об’єктів та символів природи в психотерапевтичній практиці.
Всього годин: 8
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
4
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний