Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування цінностей у дітей дошкільного віку під час ігрової активності на свіжому повітрі
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Зміна векторів державної освітньої політики в Україні, зумовили корегування навчальної діяльності, насамперед, закладів вищої освіти. Як наслідок, актуальним питання нині в Україні є формування основних засад стратифікації учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти в контексті їх реформування. Тому даний курс передбачає всебічне вивчення та розвиток стратифікаційних освітніх технологічних підходів до навчання здобувачів викладачами закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад стратифікації учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти, вдосконалення відповідних навичок і здібностей викладачів щодо організації освітнього процесу в вище вказаних закладах та визначення якісних критеріїв оцінки його результатів у контексті їх реформування та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

Характеризується попитом науково-педагогічних працівників на нові, нетипові, ініціативні і креативні підходи до організації освітнього процесу. Це можливо лише в умовах формування основних засад стратифікації учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти в контексті їх реформування. Даний підхід передбачає використання викладачами таких стратифікаційних освітніх технологічних підходів і методик до організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти, які забезпечать максимальну ефективність їхнього навчання. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних стратифікаційних технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів освіти в різних його варіаціях.  

Цільова аудиторія

викладачі (науково-педагогічні працівники) закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формувати та вдосконалювати стратифікаційні освітні навички і якості викладачів (науково-педагогічних працівників) закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • не типові професійні (стратифікаційні освітні технологічні) підходи до організації освітнього процесу в закладах вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретичні та практичні стратифікаційні особливості освітніх технологічних якостей та навичок викладачів завдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання в закладах вищої освіти;

 • принципи побудови сучасних стратифікаційних освітніх технологій навчання в закладах вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • системи та основні складові побудови сучасних стратифікаційних технологій навчання в закладах вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик проектування сучасних стратифікаційних освітніх технологій в закладах вищої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей стратифікаційної освітньої комунікації зі здобувачами вищої освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних стратифікаційних освітніх технологій в закладах вищої освіти;

 • додаткові проектнотехнологічні засади стратифікаційної технологічної підтримки освітнього процесу здобувачів вищої освіти, в тому числі учасників з особливими потребами;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними стратифікаційними проектнотехнологічними освітніми методиками щодо навчання здобувачів вищої освіти;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами стратифікаційного спрямування освітнього процесу;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами стратифікаційного навчання в закладах вищої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови стратифікаційного навчання здобувачів вищої освіти в освітньому середовищі;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання стратифікаційних навчальних завдань в освітньому процесі закладів вищої освіти;

 • спрямованість на оволодіння стратифікаційними методиками та техніками прогнозування результатів навчання здобувачів вищої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів стратифікаційного навчання в вищій освіті;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних стратифікаційних освітніх навичок викладачами закладів вищої освіти в контексті їх реформування тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади стратифікації учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти
1. Сутність і функції стратифікації учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти.
2. Принципи та види стратифікації учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Сучасний стан стратифікації учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти
1. Особливості стратифікації науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти.
2. Особливості стратифікації здобувачів у закладах вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Перспективи розвитку стратифікації учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти
1. Перспективи розвитку стратифікації науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти.
2. Перспективи розвитку стратифікації здобувачів у закладах вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест

Обсяг курсу:

30 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)