Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет-джерел для освітнього контенту
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Зміст програми розроблено на основі освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти (галузі знань: 01 Освіта, тематичні курси «Креативні практики в освіті»), яка була схвалена Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 7 від «19» грудня 2019 р.)

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Сучасна арттерапія, і артпедагогіка, як її складова – є популярним методом вирішення психологічних та емоційних проблем у життєво-професійній діяльності людини. Нейрографіка, як частина арттерапії, є на сьогодні найефективнішою артпрактикою, яка допомагає впоратися з життєво-професійними труднощами набагато ефективніше. Навчальні матеріали поєднують шість відеоінструкцій з виконання найефективніших практик з нейрографіки, а також додаткові теоретичні матеріали з розвитку нейропластичності.

 • Завдяки використанню методу нейрографіки можна вирішити багато з життєво-професійних проблем: збільшення доходу, зростання кар'єри, особисті стосунки, образи, конфлікти, усунути хвороби і шкідливі звички.

 • За допомогою нейрографіки можливо моделювати майбутнє і формувати нову усвідомлену реальність. Метод допомагає самостійно впливати на майбутні події, виключаючи автозавантаження закладених соціальних і поведінкових програм.

 • Метод допомагає діагностувати проблему і трансформувати її в ефективний спосіб успіху, здоров'я, щастя, благополуччя, бажаних взаємин в сім'ї або на роботі, кар'єрному росту, здоров'я.

 • Практика нейрографіки формує позитивну мотивацію до саморозвитку, допомагає отримати приплив сил, зняти внутрішню напругу та гармонізувати власні наміри і поведінку.

 • Методика сприяє розвиткові дрібної моторики, нейропластичності, когнітивної гнучкості, дивергентного мислення, художньо-естетичного смаку, формуванню нових позитивних нейронних зв'язків.

Навчальний курс є унікальним, цілісним практикумом з розвитку візуального мислення і когнітивної гнучкості психологічних і педагогічних кадрів освіти. Подані практики, методики і вправи допоможуть педагогу знайти власну траєкторію ефективної життєво-професійної діяльності, адаптувати найефективніші практики з нейрографіки до освітнього процесу з метою отримання бажаних результатів у власній життєво-професійній діяльності і формуванні у сучасних учнів м’яких навичок .

Нейрографіка – творчий метод трансформації світу. Це простий для розуміння і виконання метод вирішення персональних і організаційних завдань. Зокрема, це:

 • Унікальний спосіб виявити символ, оформити знак, сформувати код розвитку будь-якої з можливих життєвих ситуацій, самих різних контекстів дійсності.

 • Налаштування комунікації будь-якого роду: з собою, з дітьми і учнями, з близькими, партнерами, грошами, стосунками тощо.

 • Метод зміни існуючого на бажане.

Регулярне виконання вправ, що подано у практикумі дозволять вам підвищити ефективність життєво-професійної діяльності, покращити когнітивні навички, а вправи адаптовані до освітнього процесу допоможуть зробити концентрацію, художньо-естетичний смак, креативність невід’ємними рисами ваших учнів.

Цільова аудиторія

керівники (директори, заступники директорів) закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти; працівники методичних служб (завідувачі, методисти); психологи, працівники закладів позашкільної освіти та спеціальних та інклюзивних закладів освіти, організатори післядипломної педагогічної освіти.

Мета навчального курсу

Удосконалити і розвинути у психологів і педагогів соціально-психологічну, мистецьку, загально когнітивну компетентності щодо теоретичних і практичних аспектів реалізації практик з арттерапії в умовах безперервної освіти.

Завдання навчального курсу

Розвинути готовність психологічних і педагогічних кадрів до ефективної життєво-професійної активності складовими яких є нейропластичність, когнітивна гнучкість, толерантність до постійних змін.

Удосконалити професійну компетентність психологічних і педагогічних кадрів засобами опанування технік і прийомів сучасної арттерапії, зокрема нейрографіки.

Мотивувати психологічних і педагогічних кадрів до постійного професійного самовдосконалення в умовах неформальної та інформальної освіти, з урахуванням основних напрямів державної політики в галузі освіти та запитів громадянського суспільства андрагогіки, психології та педагогіки партнерства.

Актуалізувати знання з сучасних артпракти, зокрема нейрографіки, як інноваційного артметоду, побудованого на принципах мистецтва композиції, науки організації мислення шляхом формування вражень через практику малювання; опанувати практичні прийоми, методики концентрації і гнучкі навички (soft skills: креативність, емоційний інтелект) для успішної життєво-професійної діяльності; розширити карту освітніх практик з метою ефективного планування і організації освітнього процесу відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа».

Навчальні заняття

за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять, самостійної роботи і тестів.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • Знання психологічних технологій, артметодик з розвитку нейропластичності, когнітивної гнучкості і дивергентного мислення.

 • Вміння упроваджувати у систему освіти артпрактики, зокрема нейрографіку, з вирішення життєво-професійних і психолого-емоційних проблем, а також відкривати нові можливості сприйняття цілісної картини світу усіма учасниками освітнього процесу.

 • Знання педагогічних технологій з розвитку дрібної моторики, художньо–естетичного розвитку дитини.

 • Здатність у використанні алгоритму нейрографіки до активізації механізмів когнітивної ефективності у досягненні самореалізації та життєво-професійної продуктивності.

 • Мотивація учасників освітнього процесу до розвитку креативності, когнітивної гнучкості, толерантності до змін, високої концентрації.

Опис досягнутих результатів навчання

 • Розуміння сутності і специфіки нейропроцесів в учасників освітнього процесу та вміння усунути проблеми, що пов’язані з когнітивною та психолого-емоційною сферою особистості.

 • Удосконалення професійно-педагогічної компетентності в практичній діяльності для реалізації та інтеграції артпрактик і технологій розвитку ефективної життєво-професійної діяльності, прийомів високої концентрації і емоційної гнучкості, діагностики і трансформації проблеми в ефективний спосіб успіху, здоров'я, щастя, благополуччя, бажаних взаємин в сім'ї або на роботі, кар'єрному росту, здоров'я.

 • Розвиток власної життєво-професійної ефективності і формування авторського педагогічного стилю, як складової особистісно-професійного самовдосконалення.

 • Готовність до використання у практичній діяльності основних принципів, методів, прийомів нейрографіки та розроблення індивідуального плану розвитку життєво-професійної ефективності особистості в освітньому процесі.

 • Володіння навичками системного використання андрагогічних, арттехнологій і коуч-практик в освітньому процесі, створення дитиноцентрованого формату освітньої діяльності, співпраці, інноваційності й адаптивності.

Курс з основ нейрографіки підійде для

 • Психологів, коучів, арттерапевтів.

 • Педагогів дошкільної, позашкільної, середньої освіти.

 • Вчителів, психологів спеціальних та інклюзивних закладів освіти.

 • Організаторів післядипломної освіти і освіти дорослих.

 • Всіх тих, хто зацікавлений в особистісному розвиткові, нестандартному вирішенні реальних завдань.

 • Всіх тих, хто прагне до гармонії внутрішнього світу і зовнішніх проявів, бажає життєвих змін на краще, позбутися внутрішньої напруги.

 • Всіх тих, хто хоче відкрити для себе ірраціональні, інтуїтивні техніки саморозвитку, поповнити професійний інструментарій, системно і усвідомлено застосовувати нейрографіку у вирішенні поставлених завдань і корекції власного стану.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
1. Вступ до курсу.
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:
Модуль 2. Алгоритм нейрографіки
1. Активи нейрографіки: як працює метод.
2. Нейрографіка і мислення: науковий базис методу.
3. Базовий алгоритм методу (відео-практика).
4. Огляд нейрографічних малюнків (відеоогляд).
Всього годин: 12
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Практики на розкриття життєво-професійних можливостей
1. Практика усунення бар’єрів у досягнені бажаного стану (відеопрактика).
2. Практика спіраль: вихід на новий рівень вирішення проблеми (відеопрактика).
3. Практика «Алгоритм зняття обмежень» (відеопрактика).
4. Практика для досягнення енергетичного балансу «Самоідентифікація» (відеопрактика).
5. Приклади вправ для роботи з учнями.
Всього годин: 16
Лекції: 9
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).