Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки, зумовив корегування навчальної діяльності, насамперед, закладів загальної середньої освіти. Як наслідок, актуальним питання нині в Україні є підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників в контексті реформування галузі освіти. Тому цей курс передбачає всебічне вивчення та розвиток освітніх технологічних підходів щодо підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників, вдосконалення їх відповідних навичок і здібностей щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та визначення якісних критеріїв оцінки його результатів у контексті їх реформування та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

характеризується попитом освітян на нові, нетипові, ініціативні і креативні підходи до підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників (досягнення їх високого рівня матеріального, морального стимулювання, належної якості педагогічної праці тощо). Це можливо лише в умовах формування основних засад підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти в контексті їх реформування. Даний підхід передбачає використання педагогами таких освітніх технологічних підходів і методик до підвищення трудової мотивації, які забезпечать максимальну ефективність організації освітнього процесу. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів загальної середньої освіти в різних його варіаціях з підвищення трудової мотивації викладачів. 

Цільова аудиторія

викладачі, керівники та їх заступники (різні категорії педагогічних працівників) закладів загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формувати та вдосконалювати освітні навички і якості підвищення трудової мотивації  викладачів, керівників та їх заступників (різних категорій педагогічних працівників) закладів загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • не типові професійні (підвищенню трудової мотивації  педагогічних працівників) підходи до організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретична та практична основа підвищення трудової мотивації  різних категорій педагогічних працівників завдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання в закладах загальної середньої освіти;

 • принципи побудови сучасних освітніх технологій підвищення трудової мотивації  різних категорій педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • системи та основні складові побудови сучасних технологій підвищення трудової мотивації  різних категорій педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик проектування сучасних освітніх технологій підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей освітньої комунікації зі здобувачами загальної середньої освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів з забезпеченням підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних освітніх технологій підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти;

 • додаткові проектнотехнологічні засади технологічної підтримки освітнього процесу здобувачів загальної середньої освіти, в тому числі учасників з особливими потребами з забезпеченням підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними проектнотехнологічними освітніми методиками підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами спрямування освітнього процесу на підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами навчання підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників у закладах загальної середньої  освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови навчання здобувачів загальної середньої освіти в освітньому середовищі з забезпеченням підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання в освітньому процесі підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;

 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками прогнозування результатів підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників у загальній середній освіті;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних освітніх навичок підвищення трудової мотивації різних категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в контексті їх реформування тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади формування трудової мотивації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
1. Сутність та системи трудової мотивації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
2. Особливості формування трудової мотивації працівників закладів загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Сучасний стан трудової мотивації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
1. Сучасний стан трудової мотивації керівників закладів загальної середньої освіти та їх заступників.
2. Сучасний стан трудової мотивації викладачів закладів загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Шляхи підвищення трудової мотивації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
1. Шляхи підвищення трудової мотивації керівників закладів загальної середньої освіти та їх заступників.
2. Шляхи підвищення трудової мотивації викладачів закладів загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).