Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Програма курсу «Теоретико-практичні засади підготовки до ЗНО з української мови. Фонетика. Графіка. Орфоепія» моделює базові аспекти теорії і практики базових знань з української мови для підготовки до ЗНО з розділів фонетики, графіки, орфоепії. Зміст цього курсу є актуальним у контексті вимог і запитів суспільства, перехідних трансформаційних освітніх процесів, адже вчителі української мови повинні володіти сучасним інструментарієм і мати необіхідні методичні вказівки для якісної підготовки здобувачів освіти до ЗНО.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Нові підходи до змісту шкільного курсу української мови, вимоги до мовної компетенції здобувачів освіти згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти в умовах підготовки до ЗНО окреслили проблему вдосконалення фахової компетентності вчителя української мови як головного носія національної мови. На інноваційний спектр освітньої діяльності вчителя української мови і літератури суттєво впливають тенденції в розвитку мови. Учитель української мови нової формації — це дослідник, якому вкрай важливо компетентно орієнтуватися в широкій фаховій інформації, знати сучасні наукові концепції, уміти залучати до наукового пошуку учнівську молодь, уміти здійснювати якісну підготовку здобувачів освіти до ЗНО. Отже, виникає потреба в координації зусиль формальної і неформальної освіти на якісне професійне вдосконалення вчителів української мови в контексті підготовки здобувачів освіти до ЗНО загалом і розвитку професіоналізму зокрема. 

Цільова аудиторія

педагогічні працівники закладів закладів загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти; завідувачі і консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників; науково-педагогічні працівники закладів  післядипломної освіти.

Мета навчального курсу

розкрити теоретичні й практичні засади підготовки до ЗНО з української мови (розділи «Фонетика», «Графіка», «Орфоепія») відповідно до сучасних мовних норм.

Завдання навчального курсу

  • розкрити зміст і сутність сучасних мовних норм з фонетики, графіки, орфоепії;

  • особливості, принципи і методичні засади навчання української мови;

  • проаналізувати диференціальні/перехідні зміни мовних норм;

  • проаналізувати сучасні варіації і складні випадки  в контексті підготовки до ЗНО з української мови;

  • надати рекомендації вчителям української мови щодо підготовки здобувачів освіти до ЗНО.

Очікувані результати навчання охоплюють

  • розвиток мовної компетентності;

  • розвиток фахової компетентності вчителів української мови;

  • удосконалення навичок методики навчання української мови для підготовки до ЗНО;

  • удосконалення управлінням освітнім процесом у період підготовки до ЗНО;

  • особистісно-професійне самовдосконалення педагогічних працівників для навчання впродовж життя і в у мовах неформальної та інформальної освіти.

Опис досягнутих результатів навчання

Розвиток мовної компетентності, фахової компетентності (українська мова) і компетентність навчання впродовж життя.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретико-практичні засади підготовки до ЗНО: фонетика
1. Використання прийомів мнемотехніки для запамʼятовування класифікації приголосних.
2. Винятки у співвідношенні графем і фонем.
3. Найпоширеніші випадки чергування фонем: типові помилки та шляхи їх усунення.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Теоретико-практичні засади підготовки до ЗНО: графіка
1. Алфавіт як усталена сукупність умовних знаків (графем) у певному порядку.
2. Особливості запамʼятовування алфавіту 1-33.
3. Алгоритм розташування слів за алфавітом.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 3. Теоретико-практичні засади підготовки до ЗНО: орфоепія
1. Закономірності українського складоподілу.
2. Наголос як властивість складу: принципи наголошування.
3. Асиміляція фонем: типи, особливості, складнощі.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).