Курс:«Сучасні проблеми адаптації та соціалізації особистості»

Автор курсу:
Левченко Вікторія Володимирівна
доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат філософських наук, доцент
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Запропонований курс дозволяє розглянути проблеми адаптації й соціалізації особистості в філософському, психологічному, педагогічному аспектах. Курс зорієнтований на розкриття уявлення про особистість як суб’єкт власної життєдіяльності, суспільну істоту, яка наділена свідомістю і самосвідомістю та представлена певними психологічними характеристиками, стійкими, соціально зумовленими, які виявляються у суспільних зв’язках, відносинах з навколишнім світом, іншими людьми.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про курс

Тема не тільки розкриває основні поняття, характеристики процесу соціалізації – стадії, механізми, інститути, засоби, але й дозволяє визначити і спрогнозувати поведінку людини залежно від успіху/неуспіху процесу соціалізації.

Теоретичні й прикладні аспекти спецкурсу спрямовано на формування готовності особистості до змін, їх розуміння та здатність до розвитку особистості у суспільстві в невизначених умовах.

Розроблено завдання для самостійної та індивідуальної роботи слухача, які спрямовані на діагностику та самодіагностику складових процесів соціалізації й адаптації.

Курс є загальноосвітнім, розкриває особливості сучасності та допомагає сформувати готовність до змін, відновити або знайти власні ресурси, нові можливості для успішної соціалізації, адаптації та реалізації найважливішої місії особистості – самоактуалізації.

Курс може привернути увагу всіх, хто цікавиться питаннями виховання, розвитку й ресоціалізації дітей та дорослих на різних вікових етапах.

Курс містить багатий діагностичний матеріал, який спонукає до пізнання себе та навколишнього світу.

У структурі курсу виокремлюються теми та розділи, які розкривають питання:

 • процеси соціалізації та адаптації або «Норма чи відхилення?»
 • проблеми особистісного та професійного розвитку або «До чого прагну?»
 • особистісна та професійна ідентичність або «Хто Я?»
 • питання адаптації на різних вікових етапах або «Які мої ресурси і можливості?»
 • діяльність у конфліктному середовищі або «Як налагодити діалог для розуміння себе та іншого?»

Але найголовніша мета курсу – створити простір для роздумів, які спрямовані на виклики сучасної людини: вміння бути успішною; вміння бути щасливою у своїй сімї, школі, колективі, країні; вміння бути людиною серед людей.

Для кого цей курс

Курс призначений для студентів, вчителів, викладачів, методистів, психологів, соціальних робітників, керівників, а також усіх, хто працює з молоддю, допомагає соціалізуватися та адаптуватися в складних умовах змін, пізнати себе і відкрити в собі особистісні ресурси для самореалізації.

Мета курсу

Підвищення рівня соціальної компетентності, розвиток мислення фахівця шляхом ознайомлення з класичними та сучасними підходами дослідження сучасних соціально-психологічних явищ; опанування методами спостереження, діагностики та самодіагностики  застосовування набутих знань в практичній діяльності та житті.

Завдання

 • узагальнювати й систематизувати накопичені сучасною психологією й суміжними науками знання про психічний і професійний розвиток людини;
 • актуалізувати знання, вміння та навички з педагогіки, забезпечуючи процес соціалізації людини в різних вікових періодах, на різних етапах професійного розвитку;
 • аналізувати реальні практичні ситуації щодо прояву в них соціально-психологічних явищ;
 • створити умови для ефективного соціально-психологічного впливу на особистість в процесі спілкування;
 • інтегрувати знання і вміння з предметно-фахових дисциплін і використовувати сформовані знання та вміння у педагогічній практиці.

Очікувані результати курсу охоплюють

Знання і розуміння:

 • сучасних тенденцій розвитку суспільства;
 • проблеми адаптації та соціалізації особистості в філософському, психологічному, педагогічному аспектах;
 • механізмів процесів соціалізації та адаптації в сучасних умовах;
 • особливості й сутність процесу соціалізації суб’єктів навчального процесу;
 • уявлення про програми психологічної допомоги щодо розвитку соціально-психологічних характеристик особистості та групи.

Диспозиції (цінності, ставлення):

 • готовність до змін, гнучкість, особистісно-професійний розвиток;
 • психологічні особливості керівництва та лідерства;
 • особистісна зрілість;
 • рефлексія особистісно-професійної діяльності.

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Особливості процесу соціалізації та адаптації особистості
1. Механізми соціалізації особистості. 2. Фази соціалізації особистості. 3. Соціальні та психологічні чинники процесу соціалізації. Проблеми невдалої соціалізації. 4. Технології забезпечення професійної допомоги у процесах соціалізації та ресоціалізації особистості.
Всього годин: 11
Лекції: 4
Самостійна робота: 2
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Теорії розвитку особистості.Стадіїї життєвого шляху особистості
1. Проблема теорії розвитку особистості та психологічні особливості її соціалізації. 2. Ознаки для характеристики вікового періоду: соціальна ситуація розвитку; новоутворення; провідна діяльність. 3. Психологічні особливості соціальної адаптації особистості в різних вікових періодах.
Всього годин: 9
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Особливості соціалізації в ситуації невизначеності: ідентичність, установки, діалог
1. Ідентичність і соціальні відхилення в поведінці особистості в ситуації невизначеності. 2. Поняття про соціальну установку – атитюд. 3. Діалог як форма роботи у соціальних конфліктах.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 4. Професійний розвиток та професійна адаптація особистості
1. Професійне становлення як сфера соціалізації особистості в період невизначеності. 2. Психологічні особливості криз професійного становлення. 3. Критерії адаптованості особистості до професійної діяльності. Працездатність та функціональні стани суб’єкта праці. 4. Роль ресурсів особистості в подоланні дезадаптованих станів в умовах кризи.
Всього годин: 7
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний