Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Курс "Сенсорна інтеграція у розвитку дітей дошкільного віку: від теорії до практики" спрямований на опанування теорії сенсорної інтеграції Дж. Айрес. Саме ця теорія дала поштовх в удосконаленні дошкільного виховання, адже вона допомагає визначити причини неадекватної поведінки, труднощі в навчанні та взаємодії з навколишнім середовищем. На курсі ви ознайомитеся з функціонуванням та корекцією сенсорних систем, навчитеся формувати сенсорний профіль та складати, на його основі, сенсорну дієту, зрозумієте принцип підбору завдань під індивідуальні потреби дитини.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Взаємодія людини/дитини з навколишнім світом починається зі сприйняття, розрізнення та адекватної реакції на сенсорні сигнали.

Сенсорна інтеграція упорядковує відчуття, щоб потім їх використати, вона об’єднує інформацію про фізичний стан нашого тіла та навколишнього середовища в загальне явище, в загальну «картинку».

Розвинена сенсорика становить інтелектуальну базу розвитку дитини, оскільки є основою для розвитку логіко-математичних уявлень, конструктивних навичок, уявлень про властивості та ознаки предметів.

Тому, зміст роботи з дітьми раннього та дошкільного віку спрямований на збагачення їхнього досвіду різними сенсорними враженнями, формування умінь орієнтуватися у сенсорних еталонах, їх видах, ознаках, властивостях.

Сенситивним періодом розвитку сенсорної інтеграції є дошкільний вік, тож роль сенсорного виховання у розвитку дітей дошкільного віку – неоціненна, адже розумовий розвиток залежить від результатів діяльності органів чуття. В історії дошкільної педагогіки немає жодної педагогічної системи, яка б ігнорувала роль сенсорного виховання.

Дослідженнями в галузі педагогіки та психології доведено, що розвинуті органи чуття є передумовою інтелекту та вихованості особистості.

Мета і завдання сенсорного розвитку дітей дошкільного віку визначені чинними програмами з дошкільної освіти («Дитина», «Я у світі» та ін.), а також Базовим компонентом дошкільної освіти.

Відомий педагог Т. І. Поніманська наголошує, що: «Важливо розвивати як у ранньому, так і в дошкільному віці предметно-маніпулятивну діяльність Через неї допомагати пізнавати світ, розвивати свідомість і самосвідомість» Методисти в галузі дошкільної освіти приділяють особливу увагу практичним методам навчання. Перш ніж сформулювати в дитини певне уявлення про предмет та його властивості, необхідно дати можливість обстежити його, провести певні маніпулятивні дії.

Розуміння індивідуальних особливостей сприйняття дають можливість підібрати для кожної дитини, ту предметно-маніпулятивну діяльність, що буде спонукати до розвитку, а не викликати негативізм.

Тож, сенсорне виховання дітей дошкільного віку має велике значення у формування сенсорних еталонів, формуванні перцептивних дій та уміння застосовувати їх у практичній діяльності.

Цільова аудиторія

науково-педагогічні працівники, фахівці Центрів професійного розвитку, методисти відділів дошкільної освіти обласних/міських інститутів післядипломної освіти, ОТГ; педагогічні працівники закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітям відповідного віку, студенти спеціальності 012 Дошкільна освіта, батьки.

Мета навчального курсу

Метою курсу є надання знань, навичок та практичного досвіду з розвитку сенсорної інтеграції у дітей дошкільного віку та з різними потребами.

Курс має на меті допомогти педагогам зрозуміти, які процеси відбуваються у мозку дитини при сприйнятті та обробці сенсорної інформації, які проблеми можуть виникнути при порушенні сенсорної інтеграції та як їх уникнути.

Як ефективно працювати з дітьми дошкільного віку у навчальному процесі та розвивати їх сенсорну інтеграцію.

Завдання навчального курсу

 • розглянути основні концепти сенсорної інтеграції та її впливом на розвиток дітей;

 • ознайомити із ознаками порушень сенсорної інтеграції;

 • висвітлити теоретичні та практичні аспекти роботи сенсорних систем;

 • продемонструвати особливості взаємодії з дітьми з порушеннями сенсорної інтеграції;

 • навчити підбирати та інтегрувати корекційні вправи під індивідуальні потреби дітей;

 • розглянути особливості формування сенсорного середовища для розвитку дітей дошкільного віку;

Очікувані результати навчання

 • ознайомлення з основними концепціями сенсорної інтеграції та її впливом на розвиток дітей дошкільного віку;

 • розуміння ознак порушень сенсорної інтеграції;

 • осмислення теоретичних та практичних аспектів роботи сенсорних систем;

 • розуміння способів взаємодії з дітьми з порушеннями сенсорної інтеграції;

 • здатність підбирати та інтегрувати корекційні вправи під індивідуальні потреби дітей;

 • удосконалення навичок формування сенсорного середовища для розвитку дітей дошкільного віку;

Опис досягнутих результатів навчання

Удосконалення предметно-методичної, здоров'язбережувальної та психо-емоційної компетенції фахівців ЗДО.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Сенсорна інтеграція та її вплив на розвиток пізнавальних процесів
1. Ознайомлення з поняттям «сенсорна інтеграція».
2. Розвиток сенсорної інтеграції від народження до школи.
3. Типи порушень сенсорної інтеграції.
Всього годин: 8
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 1
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Функціювання та корекція систем сенсорного сприйняття
1. Пропріоцептивна система.
2. Вестибулярна система.
3.Тактильна система.
4. Аудіювальна система.
5. Візуальна система.
6. Смакова та нюхова системи.
Всього годин: 12
Лекції: 8
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Практичні аспекти роботи з дітьми з сенсорними порушеннями
1. Складання сенсорного профілю дитини.
2. Сенсорна дієта.
3. Формування сприятливого середовища в ЗДО.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).