Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Зміна векторів державної політики в освітній сфері держави, зумовили корегування навчальної діяльності, насамперед, закладів загальної середньої освіти. Як наслідок, актуальним питання нині в Україні є формування основних засад запобігання ризикам учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в контексті їх реформування. Тому цей курс передбачає всебічне вивчення та розвиток антиризикових освітніх технологічних підходів до навчання здобувачів викладачами закладів загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад запобігання ризикам учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, вдосконалення відповідних навичок і здібностей викладачів щодо організації освітнього процесу в вище вказаних закладах та визначення якісних критеріїв оцінки його результатів у контексті їх реформування та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

обґрунтовується попитом освітян на нові, нетипові, ініціативні і креативні підходи до попередження та уникнення ризиків в організації освітнього процесу (досягнення безпечного фізичного та психологічного стану учасників освітнього процесу; протидія їх: можливому булінгу та мобінгу, незаконному заниженню якості навчання та результатів роботи, незаконному відрахуванню та звільненню з закладу загальної середньої освіти тощо). Це можливо лише в умовах формування основних засад запобігання ризикам учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в контексті їх реформування. Даний підхід передбачає використання викладачами таких антиризикових освітніх технологічних підходів і методик до організації освітнього процесу здобувачів загальної середньої освіти, які забезпечать максимальну ефективність їхнього навчання. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних антиризикових технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів загальної середньої освіти в різних його варіаціях. 

Цільова аудиторія

викладачі (педагогічні працівники) закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формувати та вдосконалювати антиризикові освітні навички і якості викладачів (педагогічних працівників) закладів загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає у формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • не типові професійні (антиризикові освітні технологічні) підходи до організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретичні та практичні антиризикові особливості освітніх технологічних якостей та навичок викладачів завдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання в закладах загальної середньої освіти;

 • принципи побудови сучасних антиризикових освітніх технологій навчання в закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • системи та основні складові побудови сучасних антиризикових технологій навчання в закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик проектування сучасних антиризикових освітніх технологій в закладах загальної середньої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей антиризикової освітньої комунікації зі здобувачами загальної середньої освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних антиризикових освітніх технологій в закладах загальної середньої освіти;

 • додаткові проектнотехнологічні засади антиризикової технологічної підтримки освітнього процесу здобувачів загальної середньої освіти, в тому числі учасників з особливими потребами;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними антиризиковими проектнотехнологічними освітніми методиками щодо навчання здобувачів загальної середньої освіти;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами антиризикового спрямування освітнього процесу;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами антиризикового навчання в закладах загальної середньої  освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови антиризикового навчання здобувачів загальної середньої  освіти в освітньому середовищі;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання антиризикових навчальних завдань в освітньому процесі закладів загальної середньої  освіти;

 • спрямованість на оволодіння антиризиковими методиками та техніками прогнозування результатів навчання здобувачів загальної середньої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів антиризикового навчання в середній освіті;

 • здатність до оцінки переваг застосування професійних антиризикових освітніх навичок викладачами закладів загальної середньої освіти в контексті їх реформування тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади виникнення ризиків учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти
1. Сутність та умови виникнення ризиків учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.
2. Принципи та форми розвитку ризиків учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Практичні засади виникнення ризиків учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти
1. Особливості виникнення ризиків здобувачів загальної середньої освіти.
2. Особливості виникнення ризиків викладачів закладів загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Шляхи попередження ризиків учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти
1. Шляхи попередження ризиків здобувачів загальної середньої освіти.
2. Шляхи попередження ризиків викладачів у закладах загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).