Курс:«Розвиток комунікативних вмінь у дошкільному віці. Практикум»

Автор курсу:
Мельничук Вікторія Олексіївна
соціальний педагог, завідувач сектору соціально-педагогічної роботи відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», керівник ГО «Простір»
Черниш Олена Степанівна
психолог, керівник ГО «Центр сучасної психології «Міррада»
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

Спілкування як діяльність – складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, що виникає на основі потреб і спільних дій та включає в себе обмін інформацією, сприймання та розуміння іншого. Дошкільна педагогіка розглядає спілкування як провідну форму життєдіяльності дитини, що визначає необхідність розвивати у дошкільному віці комунікативно-пізнавальні здібності, потреби у спілкуванні. Комунікативні здібності забезпечують ефективність спілкування, адекватне сприйняття й оцінку інших людей, соціально-психологічну адаптацію.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Загальні положення

Комунікативна компетентність дошкільника включає:

  • розпізнавання емоційних переживань і станів оточуючих;
  • вміння виражати власні емоції вербальними й невербальними засобами.

У старшому дошкільному віці дитина вже має оволодіти загальними комунікативними вміннями й навичками:

  • співпрацювати з однолітками;
  • слухати й чути;
  • сприймати інформацію й розуміти її зміст;
  • вільно висловлювати власну думку.

Уявлення про практичні методи і прийоми роботи щодо розвитку комунікативної компетентності залишаються нечіткими, неконкретними.

Велика кількість дітей в групі, дефіцит часу на заняттях призводить до того, що питання вихователів передбачають односкладові відповіді дітей, недостатньо часто створюються ситуації для взаємодії вихованців і діалогу.

Аналіз даного питання, вивчення теоретичних аспектів показують, що вчити дітей свідомо контактувати з ровесниками, оточуючими дорослими – одне з найважливіших завдань дошкільного періоду.

Актуальність

Вчені доводять, що кінець раннього дитинства, дошкільний період – роки, коли комунікативні здібності, за сприятливих  умов, починають активно проявлятися й розвиватися. Передумовами комунікативного розвитку є становлення самосвідомості, потреби у спілкуванні, удосконалення пізнавальних процесів, соціальної перцепції як значущої складової соціальних здібностей. У дошкільні роки відбуваються суттєві зміни в емоційній сфері: розвиваються соціальні емоції та почуття, з’являється емоційне захоплення і пов’язана з ним діяльність емоційної уяви.

Комунікативна компетентність розглядається як базова характеристика особистості дошкільника, як найважливіша передумова благополуччя в соціальному й інтелектуальному розвитку, в освоєнні основних видів діяльності.

Проблеми, які спостерігаються у дітей дошкільного віку: діти не вміють домовлятися, часто сваряться, конфліктують, не вміють чути один одного, виявляють агресивні форми поведінки.

Психолого-педагогічне середовище дошкільного закладу освіти, в якому формується дитина, створює потенційні можливості для розвитку комунікативної компетентності завдяки системі цілеспрямованої, організованої, системної роботи. Таке середовище забезпечує:

  • розвиток комунікативної компетентності дошкільників як мети педагогічної діяльності;
  • можливість врахування вікових особливостей дітей;
  • застосування ефективних шляхів розв’язання дитячих конфліктів та навчання конструктивній взаємодії в умовах конфлікту вихованців;
  • можливість впровадження системи розвиткових і корекційних заходів.

Тому  підготовка дитини до спілкування, формування  у  неї комунікативних  умінь  та  навичок, необхідних  для  ефективного  входження  в  соціальне  середовище є дуже актуальним питанням. Тож,  ми пропонуємо  за  допомогою  проходження даного курсу  процес  формування комунікабельності дитини    дошкільного  віку та  подальшого  її  розвитку допоможе організувати даний процес на досить високому рівні.

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для вихователів закладів дошкільної освіти, практичних психологів, соціальних педагогів.

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є розширення знань щодо формування комунікативної компетентності дітей дошкільного віку, використання ігрових методів і прийомів для розвитку відповідних дошкільному віку вмінь та навичок ефективної взаємодії.

Завдання навчального курсу

1.  Ознайомити з основними потребами, можливостями дошкільників щодо засвоєння комунікативних вмінь і навичок, доступних дітям на різних етапах дошкільного періоду.

2.  Визначити пріоритетні напрями педагогічної діяльності щодо розвитку у дошкільників на різних вікових етапах комунікативних компетенцій.

3.  Запропонувати систему ігрових методів і прийомів для розвитку комунікативних вмінь і навичок дітей у молодшому, середньому і старшому дошкільному віці.

4.  Підвищити кваліфікацію педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.

Очікувані результати навчання

- організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проєктування, оцінювання тощо);

- конструювати та реалізувати сучасні програми навчання дошкільників  із використанням різноманітних методів, форм і технологій;

- організовувати культуромовне освітньо-розвиткове середовище;

- проєктувати власну програму професійно-особистісного зростання.

Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Основи комунікативної компетентності дошкільників
1. Базові ідеї курсу. 2. Комунікативна компетентність – показник мовленнєвого розвитку дошкільника. 3. Особливості комунікації дітей дошкільного віку.
Всього годин: 9
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Практичні підходи до розвитку комунікативних вмінь та навичок
1. Гра як комунікативна ситуація. 2. Ігри та вправи з розвитку комунікативної компетентності дошкільників.
Всього годин: 17
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 12
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Презентація проєктів
1. Пошукова діяльність. 2. Підсумковий контроль.
Всього годин: 4
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
30 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний