Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на економічну грамотність молоді через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

визначається відсутністю чітких і якісних базових і специфічних компетентностей в викладачів закладів освіти щодо забезпечення економічної грамотності молоді. Це передбачає освоєння викладачами таких підходів і методик до навчання здобувачів освіти, які забезпечать максимальну ефективність засвоєння молоддю економічних знань і процесів.

Цільова аудиторія

педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти, учителі/викладачі економіки (економічних дисциплін) закладів освіти.

Мета навчального курсу

формування фахових компетентностей освітян щодо надання послуг з економічної освіти молоді в закладах освіти всіх організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • напрями поліпшення професійних методик навчання економічної освіти;
 • сучасну концепцію економічної освіти та навчальних технологій в освітніх закладах;
 • методики комплексного та різнопланового навчання економічних дисциплін здобувачів освіти;
 • способи аналізу стану та тенденцій економічного розвитку суспільства;
 • основні умови та підходи до здійснення наукових досліджень та методичної роботи;
 • основні підходи до викладання економічних дисциплін на високому педагогічному рівні;
 • новітні наукові розробки в галузях економіки та педагогіки тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • раціонально та якісно планувати навчальну й методичну роботу, критично аналізувати результати своєї роботи, прогнозувати подальший розвиток навчально-виховного процесу і формування шляхів професійного зростання;
 • розширювати глобальне бачення сучасного світу молоддю у процесі набуття ними економічної освіти;
 • максимально застосовувати в роботі сучасні педагогічні, психологічні та економічні передові розробки й досвід тощо.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • здійснення науково-дослідної діяльності;
 • накопичення власного педагогічного досвіду роботи, креативне відстоювання своїх досягнень;
 • вибудовування власної траєкторії професійного зростання та розвитку;
 • розробка наукової, навчальної, методичної, навчально-методичної літератури;
 • забезпечення якісної роботи щодо ефективного пошуку інформаційних джерел, їх адаптація до специфіки освітнього процесу і вимог педагогічної діяльності;
 • організація роботи ініціативних наукових груп творчої молоді щодо розвитку їх економічних знань і вчень тощо.

Зміст навчального курсу

 • формування складових економічної грамотності молоді (напрями формування економічних знань молоді в закладах освіти; принципи сучасних технологій надання економічної освіти молоді);
 • основні підходи до формування економічної грамотності молоді  (методики навчання молоді економічним дисциплінам; способи використання набутих економічних знань молоддю);
 • організація роботи викладачів щодо навчання економічних дисциплін молоді (етапи викладацької роботи щодо навчання молоді економічним дисциплінам; сучасні технології навчання молоді економічним дисциплінам).

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Формування складових економічної грамотності молоді
1. Напрями формування економічних знань молоді в закладах освіти.
2. Принципи сучасних технологій надання економічної освіти молоді.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Основні підходи до формування економічної грамотності молоді
1. Методики навчання молоді економічним дисциплінам.
2. Способи використання набутих економічних знань молоддю.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Організація роботи викладачів щодо навчання економічних дисциплін молоді
1. Етапи викладацької роботи щодо навчання молоді економічним дисциплінам.
2. Сучасні технології навчання молоді економічним дисциплінам.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).