Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

У реаліях сьогодення від учителя очікують не лише передачі учням знань з предмета, формування у них певних умінь та навичок, що їх передбачено в навчальній програмі, а й розвитку критичного мислення. Саме вміння критично мислити формує у людини особисте ставлення до подій, що відбуваються.

Вимоги, що ставляться перед предметом хімія – великі. Зокрема очікується, що розв’язуючі задачі учні: розширять кругозір; розвинуть вміння логічно мислити; встановлять зв’язок хімії з іншими природничими науками (математикою, фізикою, біологією, екологією та ін.); у них з’явиться самостійність, вміння аналізувати, робити правильні висновки.

Перетворити теорію у практичні знання і вміння, можливість інтерпретувати набуті навички у життя, зокрема у побуті є наразі досить актуальним.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Розрахункові задачі в курсі хімії видіграють важливу роль у формуванні як предметної, так і ключових компетентностей. Розрахункова задача з хімії, як модель проблемної ситуації вирішується за допомогою логічних умовиводів, математичних дій з застосуванням фізичних формул на основі хімічних понять, законів і методів та приводить до пізнавальних результатів.

Курс «Розв’язування типових розрахункових задач з хімії» є складовою STEM-освіти, завдання якої – розвиток і виховання всебічнорозвиненої, освіченої, інноваційної особистості.  Під час вивчення курсу Ви розвиватимуться уміння розв’язувати типові розрахункові задачі, що передбачені навчальними програмами з хімії (рівень стандарту і академічний рівень).         

Актуальність 

У реаліях сьогодення від учителя очікують не лише передачі учням знань з предмета, формування у них певних умінь та навичок, що їх передбачено в навчальній програмі, а й розвитку критичного мислення. Саме вміння критично мислити формує у людини особисте ставлення до подій, що відбуваються.

Вимоги, що ставляться перед предметом хімія – великі. Зокрема очікується, що розв’язуючі задачі учні: розширять кругозір; розвинуть вміння логічно мислити; встановлять зв’язок хімії з іншими природничими науками (математикою, фізикою, біологією, екологією та ін.); у них з’явиться самостійність,  вміння аналізувати, робити правильні висновки.

Перетворити теорію у практичні знання і вміння, можливість інтерпретувати набуті навички у життя, зокрема у побуті є наразі досить актуальним.

Цільова аудиторія 

Курс призначений для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, які викладають навчальний предмет «Хімія».

Мета навчального курсу 

ознайомити слухачів з типами розрахункових задач і алгоритмами їх розв’язування.

Завдання навчального курсу

  • дати поняття про типи завдань з хімії;

  • ознайомити з методикою розв’язування розрахункових задач різних типів закріпити, систематизувати і підвищити рівень знань учнів з хімії;

  • удосконалити вміння розв’язувати типові розрахункові задачі з хімії за алгоритмами.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться: фахові: володіння методикою викладання предмету, зокрема розв’язування типових розрахункових задач; уміння пояснювати взаємозв’язок природничих і математичних наук; формування ключових і предметних компетентностей в учнів; загальні: вільне володіння державною мовою (уміння здобувати та опрацьовувати інформацію); - математичну (застосовування математичних знань та методів); - інформаційно-комунікаційну (використання цифрових технологій); - компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій (застосування відповідних наукових знань і методологій); - інноваційність (відкритість до нових ідей, способів виконання дій).

Очікувані результати навчання охоплюють

  • знання основних понять, законів хімії і фізики, що необхідні у процесі розв’язування розрахункових задач з хімії;

  • уміння використовувати фізичні формули для розв’язування розрахункових задач;

  • уміння розв’язувати типові задачі з хімії;

  • формування уміння розвивати в учнів необхідність аналізу змісту задач, як його математичної складової, так і хімічної, екологічної чи іншої, що закладена в ньому.

Опис досягнутих результатів навчання

По закінченню курсу слухачі навчаться методиці розв’язування типових розрахункових задач з хімії, що заплановано в навчальних програмах різними способами. Це збагатить педагогічний дослід викладання предмета.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Типи завдань з хімії
1. Класифікація завдань з хімії.
2. Хімічні вправи.
3. Розрахункові задачі.
Всього годин: 8
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Розв’язування розрахункових задач з хімії в основній школі
1. Розв’язування розрахункових задач у 7 класі.
2. Розв’язування розрахункових задач у 8 класі.
3. Розв’язування розрахункових задач у 9 класі.
Всього годин: 12
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Розв’язування розрахункових задач з хімії у 10—11 класах
1. Розв’язування розрахункових задач у 10 класі.
2. Розв’язування розрахункових задач у 11 класі.
Всього годин: 10
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).