Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Практика реалізації інтегративного підходу до навчання учнів мовно-літературної освітньої галузі
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Тотальна інформатизація суспільства, особливо в освітній сфері, зумовила корегування діяльності, насамперед, цієї галузі. Як наслідок, актуальним питання нині в Україні є підвищення якості використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі. Тому цей курс передбачає всебічне вивчення та розвиток підходів щодо підвищення якості використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад підвищення якості використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі, вдосконалення їх відповідних навичок і здібностей щодо цього процесу та визначення ефективних критеріїв оцінки його результатів у контексті інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

Визначається попитом освітян на нові, нетипові, ініціативні і креативні підходи до підвищення якості використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі (досягнення їх високого соціально-психологічного, професійного рівня та забезпечення її додаткової та продуктивної зайнятості тощо). Це можливо лише в умовах формування основних засад підвищення якості використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі. Даний підхід передбачає використання педагогічними працівниками таких підходів і методик до підвищення якості використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі, які забезпечать максимальну ефективність діяльності відповідних установ. Як наслідок, це включає освоєння вчителями основних технологічних засад побудови та розвитку освітнього інформаційного середовища Нової української школи в різних його варіаціях з підвищення якості їх професійних знань і навичок. 

Цільова аудиторія

вчителі інформатики та інформаційних технологій закладів освіти.

Мета навчального курсу

формувати та вдосконалювати навички використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • не типові професійні підходи до використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі;

 • теоретичну та практичну основу підвищення якості використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики завдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання в новій українській школі;

 • принципи побудови сучасних підходів підвищення ефективності використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі;

 • системи та основні складові побудови сучасних підходів підвищення ефективності використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик проектування сучасних підходів підвищення ефективності використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі;

 • знання соціально-психологічних особливостей освітньої комунікації зі здобувачами освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів з забезпеченням підвищення ефективності використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних підходів підвищення ефективності використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі;

 • додаткові проектно-технологічні засади підтримки використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними проектно-технологічними освітніми методиками підвищення ефективності використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами спрямування освітнього процесу на підвищення ефективності використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі;

 • здатність до оволодіння методиками, формами та прийомами навчання підвищення ефективності використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі;

 • можливість оволодіння методиками, формами та прийомами побудови навчання здобувачів Нової української школи в освітньому середовищі з забезпеченням підвищення ефективності використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін;

 • можливість оволодіння методиками, формами та прийомами моделювання в освітньому процесі підвищення ефективності його організації з використанням власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі;

 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками прогнозування результатів підвищення ефективності використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі;

 • здатність до оволодіння методиками, формами та прийомами визначення найбільш якісних підходів підвищення ефективності використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних навичок підвищення ефективності використання власних інформаційних технологій вчителів інформатики щодо забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади формування та розвитку інформаційних технологій в Новій українській школі
1. Сутність і принципи формування та розвитку інформаційних технологій в Новій українській школі.
2. Особливості формування та розвитку інформаційних технологій в Новій українській школі.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Сучасний стан формування та розвитку інформаційних технологій в Новій українській школі
1. Сучасний стан забезпечення інформаційними технологіями в Новій українській школі за рахунок ресурсів ОТГ.
2. Сучасний стан забезпечення інформаційними технологіями в Новій українській школі за рахунок власних ресурсів вчителів інформатики.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Шляхи підвищення якості формування та розвитку інформаційних технологій в Новій українській школі
1. Шляхи підвищення якості забезпечення інформаційними технологіями в Новій українській школі за рахунок ресурсів ОТГ.
2. Шляхи підвищення кваліфікації вчителів інформатики щодо організації ними освітнього процесу з використанням сучасних інформаційних технологій.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

Обсяг курсу:

30 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)