Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Нова українська школи вимагає нових підходів до процесу викладання і навчання. Одним зі шляхів реалізації цих вимог є активне навчання, до якого відноситься і науково-дослідна діяльність учнів. Найефективніше проводити цю роботу на курсах за вибором, одним з видів яких є факультатив екологічного спрямування. Результати досліджень екологічного стану довкілля може бути представлено у вигляді навчальних проектів, доповідей на конференціях і як науково-дослідні роботи МАН.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Нова українська школи вимагає нових підходів до процесу викладання і навчання. Одним зі шляхів реалізації цих вимог є активне навчання, до якого відноситься і науково-дослідна діяльність учнів. Найефективніше проводити цю роботу на курсах за вибором, одним з видів яких є факультатив екологічного спрямування. Результати досліджень екологічного стану довкілля може бути представлено у вигляді навчальних проектів, доповідей на конференціях і як науково-дослідні роботи МАН.

Курс «Реалізація вимог нової української школи під час позакласної роботи з природничих наук» є складовою STEM-освіти. Дослідження екологічного стану довкілля вимагає знань з хімії, фізики, математики, інформатики, а також з української та іноземних мов. Під час вивчення курсу Ви розвите ознайомитесь з: поняттями активне навчання, навчально-пізнавальна діяльність, факультатив; типами діяльності під час виконання науково-дослідної роботи і її оформленням; експериментальною базою щодо дослідження екологічного стану довкілля.

Актуальність

Сьогодення ставить перед учителем завеликі вимоги. Впровадження концепції Нової української школи у 5–12 класи, змішане навчання, вимоги щодо виконання навчальних програм (теоретичної і практичної складових). Поряд з цим є основна вимога до освіти – «розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів». Зрозуміло, що під час проведення уроків реалізувати в повному об’ємі неможливо. Для цього передбачено курси за вибором, до яких відносяться і факультативи. Якщо програму з факультативу знайти можливо, то методичний матеріал до його проведення – відсутній.

Окремо стоять курси з природничих предметів екологічного спрямування. Під час дослідження природних об’єктів вимагається широка інтеграція теоретичних знань і практичних навичок і вмінь під час проведення експериментальної роботи.

Уміння поставити перед учнем проблему, навчити знаходити шляхи її розв’язання, ознайомити з методикою проведення досліду, навчити робити правильний висновок за результатами дослідження і донести інформацію є наразі досить актуальним.

Цільова аудиторія

Курс призначений для вчителів, які викладають навчальні предмети «Хімія», «Біологія», «Природознавство» та вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів закладів загальної середньої освіти, відповідно до нових методик згідно з Концепцією «Нова українська школа».

Мета навчального курсу

ознайомити слухачів з можливостями реалізації вимог НУШ під час позакласної роботи з природничих наук на факультативах екологічного спрямування.

Завдання навчального курсу

  • дати поняття про активне навчання, навчально-пізнавальну діяльність, факультатив;

  • формування знань про хід дослідної роботи та оформлення її результатів.

  • ознайомлення з методикою проведення досліджень екологічного стану природних об’єктів.

Очікувані результати навчання охоплюють

- поняття про активне навчання та його форми;

- знання про курси за вибором, їх види;

- знання про методи і форми навчання на факультативних заняттях;

- знання про основні прийоми науково-дослідної роботи;

- уміння поставити експеримент в польових і лабораторних умовах;

- формування уміння зацікавити учнів науково-дослідницькою діяльністю спрямованою на екологічний стан довкілля.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Курси за вибором — шлях реалізації вимог НУШ
1. Поняття про активне навчання.
2. Форми організації активного навчання.
3. Методи і форми навчання на факультативних заняттях.
Всього годин: 8
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Реалізація факультативу екологічного спрямування
1. Екологічні знання як компонент природничої освіти.
2. Зміст і структура навчального матеріалу.
Всього годин: 8
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Організація науково-дослідної роботи екологічного спрямування
1. Дослідження води і розчинів у природі.
2. Дослідження ґрунтів.
3. Дослідження рослин.
Всього годин: 14
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).