Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Подолання наслідків пандемії COVID-19 в умовах жорстких карантинних обмежень в Україні, забезпечення якісної та ефективної роботи всіх державних і приватних структур у таких умовах, можливо, в тому числі за умови забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти в цілому. Тому актуальним питання нинів Україні є визначення ролі педагогів і батьків вищевказаних здобувачів освіти щодо забезпечення їх якісного та ефективного профільного навчання, особливов умовах карантинних обмежень. Тому цей курс передбачає всебічне вивчення та формування підходів щодо забезпечення якісної та ефективної профільної підготовки здобувачів загальної середньої освіти в цілому на всіх рівнях та в найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмежень, вдосконалення відповідних навичок і здібностей педагогічних працівників і батьківвищевказаних здобувачів освітиу цьому процесіта визначення ефективних критеріїв оцінки його результатів у контексті інтеграції України в світовий соціально-економічний простірчерез дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

Обґрунтовується запитами освітян на пошук власних підходів щодо забезпечення якісного та ефективного профільного навчанняздобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмежень. Даний підхід передбачає використання вищевказаними працівниками таких технологічних підходів і методик до забезпечення якісного та ефективного профільного навчанняздобувачів загальної середньої освіти, особливов умовах карантинних обмежень, які забезпечать максимальну якість в організації освітнього процесу після здійснення вищевказаної процедури. Як наслідок, це включає освоєння ними основних технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів загальної середньої освітив різних його варіаціях з підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками. 

Цільова аудиторія 

викладачі та керівники (різні категорії педагогічних працівників) закладів загальної середньої освітивсіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу 

формувати та вдосконалювати навички щодо забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмеженьна всіх рівнях, визначити умови та підходи адаптації освітнього процесу в контексті оптимізації мережі установ освіти і трансформації освітнього законодавства в цілому.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів 

Вони будуть знати:

 • не типові професійні підходи до забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмежень на всіх рівнях;

 • теоретичну та практичну основу забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмеженьзавдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання;

 • принципи побудови сучасних технологій процесу забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмежень на всіх рівнях;

 • системи та основні складові побудови сучасних технологій забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмежень на всіх рівнях тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмежень;

 • знання соціально-психологічних особливостей освітньої комунікації зі здобувачами загальної середньої освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів з забезпечення їх якісної та ефективного профільного навчання, особливо в умовах карантинних обмежень;

 • знання особливостей (специфіки) забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмежень;

 • додаткові засади підтримки забезпечення якісного та ефективного профільного навчанняздобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмежень;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними освітніми методиками забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмежень;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами спрямування освітнього процесу на забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмежень;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами навчання забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмежень;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови навчання здобувачів загальної середньої освіти в освітньому середовищі з забезпечення їх якісного та ефективного профільного навчання, особливо в умовах карантинних обмежень;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмежень;

 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками прогнозування результатів забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмежень;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмежень;

 • здатністю до оцінки перевагзастосування професійних навичок забезпечення якісного та ефективного профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, особливо в умовах карантинних обмеженьтощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні питання забезпечення профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти
1. Методичні підходи до організації профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти.
2. Особливості забезпечення навчання здобувачів загальної середньої освіти за окремими профілями.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Практичні підходи до забезпечення профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти
1. Практичні підходи до забезпечення навчання здобувачів загальної середньої освіти за природничо-математичним профілем.
2. Практичні підходи до забезпечення навчання здобувачів загальної середньої освіти за гуманітарним профілем.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Якісні та ефективні поради забезпечення профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти
1. Якісні та ефективні поради забезпечення навчання здобувачів загальної середньої освіти за природничо-математичним профілем.
2. Якісні та ефективні поради забезпечення навчання здобувачів загальної середньої освіти за гуманітарним профілем.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).