Анотація курсу

Координація державної освітньої політики, зумовила корегування навчальної діяльності, насамперед, закладів загальної середньої освіти. Як наслідок, актуальним питання нині в Україні є протидія вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників в контексті реформування галузі освіти. Тому даний курс передбачає всебічне вивчення та розвиток освітніх технологічних підходів щодо протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників, вдосконалення їх відповідних навичок і здібностей щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та визначення якісних критеріїв оцінки його результатів у контексті їх реформування та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

визначається освітніми потребами в нових, нетипових, ініціативні і креативні підходи до попередження та протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників (досягнення безпечного фізичного та психологічного стану учасників освітнього процесу; протидія їх: можливому булінгу та мобінгу, незаконному заниженню якості навчання та результатів роботи, незаконному відрахуванню та звільненню з закладу загальної середньої освіти тощо). Це можливо лише в умовах формування основних засад протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти в контексті їх реформування. Даний підхід передбачає використання педагогами таких освітніх технологічних підходів і методик до протидії вигоранню і збереженню власного професійного здоров’я, які забезпечать максимальну ефективність організації освітнього процесу. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів загальної середньої освіти в різних його варіаціях з протидією вигоранню і збереженню власного професійного здоров’я. 

Цільова аудиторія

викладачі, керівники та їх заступники (різні категорії педагогічних працівників) закладів загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формувати та вдосконалювати освітні навички і якості протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я  викладачів, керівників та їх заступників (різних категорій педагогічних працівників) закладів загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів Вони будуть знати

 • не типові професійні (протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників) підходи до організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретична та практична протидія вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників завдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання в закладах загальної середньої освіти;

 • принципи побудови сучасних освітніх технологій протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • системи та основні складові побудови сучасних антиризикових технологій навчання щодо протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик проектування сучасних освітніх технологій протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей освітньої комунікації зі здобувачами загальної середньої освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів з забезпеченням протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних освітніх технологій протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти;

 • додаткові проектнотехнологічні засади технологічної підтримки освітнього процесу здобувачів загальної середньої освіти, в тому числі учасників з особливими потребами з забезпеченням протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними проектнотехнологічними освітніми методиками протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами спрямування освітнього процесу на протидію вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами навчання протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників у закладах загальної середньої  освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови навчання здобувачів загальної середньої освіти в освітньому середовищі з забезпеченням протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання в освітньому процесі протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої  освіти;

 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками прогнозування результатів протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників у загальній середній освіті;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних освітніх навичок протидії вигоранню і збереженню професійного здоров’я різних категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в контексті їх реформування тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади виникнення професійного вигорання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
1. Сутність та умови виникнення професійного вигорання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
2. Принципи та форми розвитку професійного вигорання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Практичні засади виникнення професійного вигорання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
1. Особливості виникнення професійного вигорання керівників закладів загальної середньої освіти та їх заступників.
2. Особливості виникнення професійного вигорання викладачів закладів загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Способи запобігання професійному вигоранню педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
1. Способи запобігання професійному вигоранню керівників закладів загальної середньої освіти та їх заступників.
2. Способи запобігання професійному вигоранню викладачів закладів загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).