Анотація курсу

Будь-який заклад освіти у процесі своєї діяльності обов’язково має справу з документами, їх підготовкою, прийняттям, зберіганням, виконанням тощо. У документах повинна відображатися багатогранна управлінська діяльність. Однією з форм роботи з документами є діловодство, тобто сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Будь-який заклад освіти у процесі своєї діяльності обов’язково має справу з документами, їх підготовкою, прийняттям, зберіганням, виконанням тощо. У документах повинна відображатися багатогранна управлінська діяльність. Однією з форм роботи з документами є діловодство, тобто сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами.

Документування закладу освіти – це чітко регламентований процес запису інформації за встановленими правилами, що забезпечує її юридичну силу, та спрямований на збереження всієї документації, що стосується основних напрямів роботи закладу, допоки ця документація становить цінність.

Документи незалежно від способу фіксації та відтворення інформації повинні проходити і опрацьовуватися в закладі на єдиних організаційних та правових засадах організації документообігу. Документальне відображення інформації є невід’ємним елементом управління. Управлінський процес передбачає отримання, обробку інформації та прийняття управлінських рішень, тобто здійснення документообігу.

Анотація

Особливості сучасного діловодства в закладах загальної середньої освіти полягають, насамперед, у переведенні його на державну мову, широкому застосуванні комп'ютерних систем оброблення та друкування документів, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у галузі освіти. Управлінські документи за найменуванням, формою і складом реквізитів мають відповідати новим вимогам та державним стандартам.

«Життя» будь-якого документа в закладі загальної середньої освіти підпорядковане певним правилам. Конкретний порядок документообігу, відбір форм і видів документів, необхідних для виконання управлінських та інших функцій, кожний заклад встановлює самостійно. Але при цьому він не повинен суперечити законодавчо встановленим вимогам.

Вивчаючи зміст чинних нормативних документів, інструкцій з діловодства, керівники та інші працівники закладів загальної середньої освіти часто не знають як діяти на практиці, особливо, коли діловодство у закладі доводиться організовувати з урахуванням законодавчих змін.

Тож, про всі сучасні вимоги та стандарти організації діловодства у закладах загальної середньої освіти, про всі правові та практичні аспекти складання відповідної організаційно-розпорядчої документації Ви зможете дізнатися під час проходження запропонованого навчального курсу. За результатами навчання Ви зможете закріпити і розширити відповідні знання, опанувати навички документування управлінської діяльності.

Крім того, кожний з Вас додатково отримає понад 30 додатків – зразки типових (уніфікованих) форм та особисто розроблених на основі чинного законодавства документів, необхідних для належної організації документування закладів загальної середньої освіти уже сьогодні.

Кому адресований навчальний курс

Курс адресовано керівним та педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Навчальний курс також буде дуже корисним секретарям (секретарям-друкаркам) закладів загальної середньої освіти, особливо, якщо керівником закладу вони призначені відповідальними за організацію діловодства (ведення архіву) і контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів у закладі.

Мета навчального курсу 

підвищити рівень професійної та нормативно-правової компетентності керівних та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти щодо правил організації діловодства за новими вимогами та стандартами, а також надати допомогу у складанні наказів, протоколів, листів та актів за новими правилами діловодства (з наданням зразків та уніфікованих форм, а також методичних рекомендацій та пам’яток для їх складання).

Завдання курсу

 1. Розвинути готовність керівних та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до організації роботи з документами в закладі з урахуванням нових вимог та стандартів.

 2. Удосконалити нормативно-правову компетентність керівних та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

 3. Актуалізувати розуміння того, що відповідальність за якість підготовки й оформлення на належному рівні документів, а також за збереженість службових документів та інформації, яку вони містять, функціонування системи захисту документаційного фонду від незаконного доступу, втрати і несанкціонованого знищення документів, порушення правил користування документами несе керівник закладу загальної середньої освіти.

 4. Розглянути загальні положення документування управлінської діяльності з урахуванням законодавчих змін.

 5. Опрацювати особливі вимоги до складання організаційно-розпорядчої та інформаційно-аналітичної документації у закладах загальної середньої освіти (з наданням пам’яток для складання таких документів).

 6. Визначити механізм організації документообігу та виконання документів у закладах загальної середньої освіти та розглянути особливості ведення обов’язкової ділової документації у закладах загальної середньої освіти.

 7. Надати зразки типових (уніфікованих) форм та особисто розроблених на основі чинного законодавства документів, необхідних для належної організації документування закладів загальної середньої освіти.

Очікувані результати опрацювання матеріалів курсу включають

 1. Усвідомлення рівня відповідальності, що за якість підготовки й оформлення на належному рівні документів, а також за збереженість службових документів та інформації, яку вони містять, функціонування системи захисту документаційного фонду від незаконного доступу, втрату і несанкціоноване знищення документів, порушення правил користування документами несе керівник закладу загальної середньої освіти.

 2. Знання нормативно-правового забезпечення щодо документування управлінської діяльності та організації діловодства у закладах загальної середньої освіти в цілому.

 3. Розуміння примірного переліку організаційно-розпорядчої та інформаційно-аналітичної документації та критеріїв для їх ефективного групування.

 4. Здатність створення деяких видів документів (наказів, протоколів, листів, актів), їх реєстрації за новими правилами діловодства, засвідчення копій та витягів службових документів.

 5. Розуміння механізму організації документообігу та контролю за виконанням документів.

 6. Здатність до правильного ведення обов’язкової ділової документації у закладах загальної середньої освіти з урахуванням їх особливостей та законодавчих змін.

 7. Можливість практичного застосування наявних зразків документів.

Програмні результати навчання

Належна організація діловодства у закладах загальної середньої освіти з дотриманням єдиних організаційних та правових норм та чітке розуміння їхніми керівниками, як діяти на практиці, з урахуванням законодавчих змін.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Загальні положення документування управлінської діяльності закладу загальної середньої освіти
1. Нормативно-правове забезпечення організації діловодства у закладах загальної середньої освіти.
2. Загальні вимоги до створення управлінських документів.
Всього годин: 6
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Особливі вимоги до складання деяких видів документів
1. Накази. Протоколи. Листи. Акти.
2. Засвідчення копій та витягів службових документів.
Всього годин: 8
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Організація документообігу та виконання документів
1. Вимоги щодо організації документообігу та визначення його обсягу.
2. Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 4. Особливості ведення обов’язкової ділової документації у закладах загальної середньої освіти
1. Класні журнали для I-IV та V-XI класів.
2. Свідоцтво досягнень учнів І-ІІ класів і табелі навчальних досягнень учнів ІІI-IV та V-XI класів.
3. Особові справи учасників освітнього процесу.
4. Книги обліку і видачі документів.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

Обсяг курсу:

30 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)