Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Реорганізація та оптимізація закладів освіти України, ефективне реформування освітньої галузі, можливо лише за умови визначення провідних умов розвитку соціальної сфери в цілому. Тому актуальним питання нині в Україні є визначення перспектив розвитку ПТЗО в умовах в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти. Тому цей курс передбачає всебічне вивчення та формування підходів щодо поліпшення перспектив розвитку ПТЗО в умовах скорочення (оптимізації) 10-11 класів закладів загальної середньої освіти на всіх рівнях та в найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад поліпшення перспектив розвитку ПТЗО в умовах  скорочення (оптимізації) 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, вдосконалення відповідних навичок і здібностей педагогічних працівників у цьому процесі та визначення ефективних критеріїв оцінки його результатів у контексті інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

Характеризується попитом освітян на пошук власних підходів щодо поліпшення перспектив розвитку ПТЗО в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти. Цей підхід передбачає використання вищевказаними працівниками таких технологічних підходів і методик до поліпшення перспектив розвитку ПТЗО в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти, які забезпечать максимальну якість в організації освітнього процесу після здійснення вищевказаної процедури. Як наслідок, це включає освоєння ними основних технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів професійно-технічної освіти в різних його варіаціях з підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками. 

Цільова аудиторія 

викладачі та керівники (різні категорії педагогічних  працівників) закладів професійно-технічної освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу 

формувати та вдосконалювати навички щодо поліпшення перспектив розвитку ПТУ в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти на всіх рівнях, визначити умови та підходи адаптації освітнього процесу в контексті оптимізації мережі установ освіти і трансформації освітнього законодавства в цілому.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів 

Вони будуть знати:

 • нетипові професійні підходи до поліпшення перспектив розвитку ПТЗО в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти навсіх рівнях;

 • теоретичну та практичну основу поліпшення перспектив розвитку ПТЗО в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти завдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання;

 • принципи побудови сучасних технологій процесу поліпшення перспектив розвитку ПТЗО в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти на всіх рівнях;

 • системи та основні складові побудови сучасних технологій поліпшення перспектив розвитку ПТЗО в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти на всіх рівнях тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик поліпшення процесу поліпшення перспектив розвитку ПТУ в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей освітньої комунікації зі здобувачами освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів з забезпеченням поліпшення перспектив розвитку ПТУ в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти;

 • знання особливостей (специфіки) поліпшення процесу поліпшення перспектив розвитку ПТУ в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти;

 • додаткові засади підтримки поліпшення процесу поліпшення перспектив розвитку ПТУ в умовах в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними освітніми методиками поліпшення перспектив розвитку ПТУ в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами спрямування освітнього процесу на поліпшення перспектив розвитку ПТУ в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами навчання поліпшення перспектив розвитку ПТУ в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови навчання здобувачів освіти в освітньому середовищі з забезпеченням поліпшення перспектив розвитку ПТУ в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання поліпшення перспектив розвитку ПТУ в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти;

 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками прогнозування результатів поліпшення перспектив розвитку ПТУ в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів поліпшення перспектив розвитку ПТУ в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних навичок поліпшення перспектив розвитку ПТУ в умовах  в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні питання розвитку ПТЗО в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти
1. Сутність і принципи розвитку ПТЗО в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти.
2. Особливості розвитку ПТЗО в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Практичні питання перспектив ПТЗО в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти
1. Практичні питання перспектив ПТЗО в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти за участю представників адміністрації освітніх закладів.
2. Практичні питання перспектив ПТЗО в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти за безпосередньою участю педагогічних працівників.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Шляхи ефективного розвитку ПТЗО в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти
1. Шляхи ефективного розвитку ПТЗО в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти за участю представників адміністрації освітніх закладів.
2. Шляхи ефективного розвитку перспектив ПТЗО в умовах реформування старшої школи закладів загальної середньої освіти за безпосередньою участю педагогічних працівників.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).