Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Представлений курс «Особистісно-орієнтоване викладання зарубіжної літератури» спрямований на ознайомлення курсантів з основними методами та прийомами реалізації Особистісно-орієнтованого викладання зарубіжної літератури» як рушія засвоєння та відтворення учнем соціально-культурного досвіду. Курс сприятиме формуванню в курсантів власних навичок застосування цих прийомів та методів з метою розвитку соціальної компетентності учнів в контексті навчання на особистому досвіді, в процесі дискусій і прийняття рішень.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

В контексті напряму сучасної освіти на особистісно орієнтоване викладання навчання  зарубіжної літератури вимагає врахування індивідуальних  рис учня.

Вчитель – це посередник між дорослими членами суспільства та учнями. Основне професійне завдання вчителя – допомогти дитині у формуванні її індивідуальності, виховання самостійності учнів, активізації пізнавальної діяльності, формування активної життєвої позиції.

Ця програма висвітлює форми та методи, що допомагають реалізувати особистісно орієнтований підхід у навчанні.

Мета програми

Висвітлення форм та способів особистісно орієнтованого викладання та виховної діяльності в контексті вивчення зарубіжної  літератури.

Формування та вдосконалення фахових компетентностей педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо надання освітніх послуг в закладах освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Цільова аудиторія

учителі зарубіжної літератури, дисциплін гуманітарних напрямків.

Завдання програми

 • Створенні умов для розвитку та саморозвитку учня, виявленні та активному використанні його індивідуальних особливостей у навчальній та виховній діяльності.

 • Допомога у особистісно-професійній самореалізації вчителів.

 • Ознайомлення з методиками, які варто використовувати на уроках, з метою сприянню інтересу до предмету зарубіжна література.

 • Удосконалення професійно-педагогічної компетентності вчителів у їх практичній діяльності для реалізації та інтеграції інноваційних освітніх методик, створених для ефективного проведення уроків зарубіжної літератури.

 • Навчити педагогів створювати дидактичний матеріал до уроків.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться

 • знання навчального предмета, знання фахової методики і технологій, що включає організацію особистісно-орієнтованого навчання;

 • знання соціально-психологічних особливостей учнів, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів;

 • знання особливостей (специфіки) організації особистісно– орієнтованого  навчання;

 • вербальної, невербальної та морально-етичної компетентностей;

 • формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • усвідомлення ролі психології оцінювання й рефлексії в освітньому процесі як ресурсу для особистісного розвитку здобувачів освіти;

 • опанування техніками і прийомами оцінювання і зворотного зв’язку в освітньому процесі для ефективного навчання;

 • особистісно-професійне самовдосконалення педагогів.

Опис досягнутих результатів навчання

 • Формування кола компетентностей, що сприятимуть процесу розвитку самосвідомості особистості, її самореалізації.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Історія та ефективність особистісного підходу в навчанні
1. Історія особистісного підходу в навчанні.
2. Ефективність, труднощі та результати використання особистісно орієнтованого навчання.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Педагог у контексті особистісно орієнтованої системи в школі
1. Особливості методики та вимоги.
2. Педагог у контексті особистісно орієнтованої системи в школі.

Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Технологія особистісно орієнтованого уроку зарубіжної літератури
1. Технологія особистісно орієнтованого уроку.
2. Використання методів на уроках у роботі з підручником.
3. Засоби художньої літератури та технології, що сприяють формуванню творчої особистості учня.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).