Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія та гігієна праці, техніка безпека, законодавство у сфері охорони праці. Адже, трудова діяльність є найважливішою формою взаємодії людини з навколишнім середовищем, яка реалізується у планомірному процесі праці. Праця – це заздалегідь осмислений процес свідомої діяльності людини з урахуванням її досвіду, матеріальних і духовних потреб. У праці виявляються основні п’ять поведінкових мотивів: вигода, безпека, зручність, задоволеність і нівелювання в трудовому колективі. Отже ця тема є дуже актуальною, для працівників, які виконують свої функціональні обов’язки, щодо фізіологічних та психологічних умов праці. Зазначені аспекти лекції в подальшому повинні формувати почуття дбайливого ставлення до свого життя і здоров’я як найвищої соціальної цінності.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Основи охорони праці для працівників та роботодавців» спрямована на поглиблення знань з охорони праці через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

Гідна робота – це безпечна робота, адже цінність результатів будь-якої трудової діяльності не може бути вище цінності здоров’я та життя працівника. Так, тема Всесвітнього дня охорони праці у 2020 році присвячена проблемі насильства і домагань на робочому місці, що є серйозною та постійною загрозою здоров’ю та безпеці працівників, а також продуктивності і репутації організації. Вивчення курсу «Основи охорони праці для працівників та роботодавців» передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

Цільова аудиторія

адміністрація закладів освіти, вчителі, вихователі, батьки, учні, відповідальні працівники за охорону праці.

Мета навчального курсу

формування ключових та професійних компетентностей для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • законодавчі акти, правила, положення у сфері охорони праці;

 • організаційні основи охорони праці;

 • міжнародні стандарти з питань охорони праці;

 • суб’єктів нагляду та контролю за охороною праці;

 • завдання та функції Державної служби України з питань праці;

 • права та обов’язки працівника з охорони праці;

 • права та обов’язки роботодавця з охорони праці;

 • навчання з питань охорони праці, види інструктажів з охорони праці;

 • соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • розвиток здатності педагогічних працівників закладів освіти, адміністрації, батьків, учнів, відповідальних працівників за охорону праці визначати та ефективно виконувати обов’язки з охорони праці на робочому місці відповідно до посади та професійної діяльності;

 • здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України про охорону праці;

 • здатність організовувати власну трудову діяльність відповідно до вимог безпеки праці (передбачає готовність людини застосовувати набуті можливості (знання, уміння, навички й особистісні якості) для безпечної реалізації себе у професійній діяльності);

 • здатність здійснювати методичне та організаційне забезпечення навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці серед працівників та учнів;

 • формування соціально-трудових та здоров’язберігаючих компетентностей по забезпеченню безпеки праці.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола ключових та фахових компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Правові та організаційні основи охорони праці
1. Роль охорони праці в трудовій діяльності людини.
2. Основні законодавчі акти з охорони праці.
3. Міжнародні норми та стандарти в галузі охорони праці.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Управління охороною праці, конроль за охороною праці
1. Система управління охороною праці.
2. Державний нагляд, відомчий i громадський контроль за охороною праці.
3. Завдання та функції Державної служби України з питань праці.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві
1. Травматизм та професійні захворювання на роботі.
2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
3. Актуальні проблеми охорони праці.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).