Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Курс розроблений для педагогічних працівників всіх ланок, батьків та учнів для розширення розуміння протидії корупції як виключно функції держави. Матеріал спонукає до розвитку критичного ставлення до корупції як суспільного явища, поглиблює як професійні, так і ключові компетентності. Курс задовольняє потребу у розумінні необхідності формування в українському суспільстві антикорупційної культури через вибудовування сучасної стратегії антикорупційної освіти. У програмі курсу висвітлено міжнародні, вітчизняні нормативно-правові акти, судову практику по захисту осіб, які повідомляють про порушення закону всередині організації. Найцікавішим елементом курсу є ознайомлення з інститутом викривачів – як це працює в Україні та світі.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

зумовлена тим великим значенням, що надається інституту викривачів в рамках антикорупційної діяльності держави та забезпечення прав і свобод людини в багатьох країнах світу та Європейському Союзі. В Україні відсутня правова доктрина забезпечення прав викривачів, єдиний погляд серед науковців та практиків на змістовне наповнення поняття «викривач», роль викривачів у суспільстві, питання заохочення викривачів, гарантії його діяльності, захист тощо. Викривання як суспільно-правовий феномен має як етичні, так і правові протиріччя, які потребують обов’язкового обговорення, дослідження та розуміння кожному громадянину, в першу чергу для антикорупційної освіти населення.

Цільова аудиторія

адміністрація закладів освіти, вчителі, вихователі, учні, батьки.

Мета навчального курсу

формування ключових компетентностей освітян та молодого покоління щодо розуміння інституту викривачів як засобу формування антикорупційної правосвідомості громадян та елементу антикорупційної освіти населення.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • як формується в Україні антикорупційна культура;
 • хто такий викривач, принципи викривання, найвідоміші справи про викривачів;
 • розуміння інституту викривачів як форми участі громадськості у запобіганні та протидії корупції;
 • міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти, які встановлюють та забезпечують право особи на повідомлення про порушення законодавства;
 • чи є викривання правопорушень позитивною стороною доносництва?
 • захист прав викривачів;
 • гарантії трудових прав викривачів;
 • коли викривачеві виплачується винагорода.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • формування ключових компетентностей для навчання протягом життя;
 • освоєння сучасних методик формування антикорупційної правосвідомості у здобувачів освіти;
 • формування широкого уявлення про викривання правопорушень на робочому місці як в Україні так і світі;
 • ознайомлення з основними міжнародними та вітчизняними нормативно-правовими актами, які регламентують захист прав викривачів;
 • вміння ідентифікувати корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення;
 • знати судову практику про захист прав викривачів;
 • формування усвідомленого ставлення та розуміння інституту викривачів як основи антикорупційної культури та елементу антикорупційної освіти населення;
 • здатність педагогічних працівників закладів освіти, адміністрації, батьків, учнів формувати антикорупційну культуру.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • розвиток здатності педагогічних працівників закладів освіти, адміністрації, батьків, учнів розуміти роль антикорупційної культури для побудови правової, демократичної та соціальної держави;
 • вибудовування сучасної стратегії антикорупційної освіти;
 • розробка наукової, навчальної, методичної, навчально-методичної літератури;
 • формування ключових компетентностей щодо нетерпимості корупції для навчання протягом життя.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Сутність та роль антикорупційної освіти населення
1. Роль громадськості у запобіганні та протидії корупції.
2. Поняття антикорупційної культури.
3. Сутність та елементи антикорупційної освіти населення.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Викривачі корупції як засіб формування антикорупційної правосвідомості громадян
1. Характеристика інституту викривачів в Україні.
2. Права, обов’язки, відповідальність викривачів.
3. Державний захист викривачів та винагорода викривачам корупції.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Судова практика України та практика Європейського суду з прав людини щодо захисту прав викривачів
1. Рішення Верховного суду України щодо захисту прав викривачів.
2. Найвідоміші рішення Європейського суду з прав людини щодо захисту прав викривачів.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).