Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Інклюзивна компетентність учителя: заповнюємо індивідуальну програму розвитку та індивідуальний навчальний план
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Адаптація освітньої сфери України до стандартів Європейського Союзу, зумовило корегування діяльності, насамперед, закладів вищої освіти. Як наслідок, актуальним питання нині в Україні є підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти в контексті їх реформування. Тому даний курс передбачає всебічне вивчення та розвиток технологічних підходів щодо підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу, вдосконалення їх відповідних навичок і здібностей щодо організації освітнього процесу в закладах вищої освіти та визначення ефективних критеріїв оцінки його результатів у контексті їх реформування та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

визначається попитом освітян на нові, нетипові, ініціативні і креативні підходи до підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти (досягнення їх високого соціально-психологічного та професійного рівня тощо). Це можливо лише в умовах формування основних засад підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти в контексті їх реформування. Даний підхід передбачає використання науково-педагогічними працівниками таких технологічних підходів і методик до підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти, які забезпечать максимальну ефективність діяльності відповідних установ. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів вищої освіти в різних його варіаціях з підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу. 

Цільова аудиторія

викладачі та керівники (різні категорії науково-педагогічних працівників) закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формувати та вдосконалювати навички організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • не типові професійні підходи до організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретичну та практичну основу підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу завдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання в закладах вищої освіти;

 • принципи побудови сучасних технологій підвищення якості  організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • системи та основні складові побудови сучасних технологій підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик проектування сучасних технологій підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей освітньої комунікації зі здобувачами вищої освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів з забезпеченням підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних технологій підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти;

 • додаткові проектнотехнологічні засади технологічної підтримки організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними проектнотехнологічними освітніми методиками підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами спрямування освітнього процесу на підвищення якості його супервізії в закладах вищої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами навчання підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови навчання здобувачів вищої освіти в освітньому середовищі з забезпеченням підвищення якості організації його супервізії у закладах вищої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання в освітньому процесі підвищення якості організації його супервізії в закладах вищої освіти;

 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками прогнозування результатів підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних навичок підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти в контексті їх реформування тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти
1. Сутність і принципи організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти.
2. Особливості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Сучасний стан організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти
1. Сучасний стан організації супервізії науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.
2. Сучасний стан організації супервізії здобувачів закладів вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Способи підвищення якості організації супервізії всіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти
1. Способи підвищення якості організації супервізії науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.
2. Способи підвищення якості організації супервізії здобувачів закладів вищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

Обсяг курсу:

30 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)