Анотація курсу

Поліпшення соціального захисту населення, особливо молоді України, зумовило корегування діяльності, насамперед, освітньої сфери. Як наслідок, актуальним питання нинів Україні є підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти в контексті їх реформування. Тому цей курс передбачає всебічне вивчення та розвиток технологічних підходів щодо підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей, вдосконалення їх відповідних навичок і здібностей щодо його здійснення в закладах загальної середньої освітита визначення ефективних критеріїв оцінки його результатівуконтексті їх реформування та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

визначається попитом освітян на нові, нетипові, ініціативні і креативні підходи до підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти (досягнення їх високого соціально-психологічного, професійного рівня та поліпшення якості навчання молоді, забезпечення її додаткової та продуктивної зайнятості тощо). Це можливо лише в умовах формування основних засад підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освітив контексті їх реформування. Даний підхід передбачає використання педагогічними працівниками таких технологічних підходів і методик допідвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освіти, які забезпечать максимальну ефективність діяльності відповідних установ. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів загальної середньої освіти в різних його варіаціях з підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками. 

Цільова аудиторія

викладачі та керівники (різні категорії педагогічних працівників) закладів загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формувати та вдосконалювати навички організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освітивсіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсуполягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • не типові професійні підходи до організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 •  теоретичну та практичну основу підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками завдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання взакладах загальної середньої освіти;

 • принципи побудови сучасних технологій підвищення якості  організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освітивсіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • системи та основні складові побудови сучасних технологій підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освітивсіх рівнів та організаційно-правових форм тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик проектування сучасних технологій підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей освітньої комунікації зі здобувачами освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів з забезпеченням підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних технологій підвищення якості організації освітнього процесу обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освіти;

 • додаткові проектнотехнологічні засади технологічної підтримки організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освіти;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними проектнотехнологічними освітніми методиками підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освіти;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами спрямування освітнього процесу на підвищення якості його організації щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами навчання підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови навчання здобувачів закладів загальної середньої освітив освітньому середовищі з забезпеченням підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання в освітньому процесі підвищення якості його організації щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освіти;

 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками прогнозування результатів підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів підвищення якості організації освітнього процесу обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освіти;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних навичок підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей всіма його учасниками в закладах загальної середньої освітив контексті їх реформування тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти
1. Сутність і принципи організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти.
2. Особливості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Сучасний стан організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти
1. Сучасний стан організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей початкових і середніх класів у закладах загальної середньої світи.
2. Сучасний стан організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей старших класів у закладах загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Шляхи підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти
1. Шляхи підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей початкових і середніх класів у закладах загальної середньої освіти.
2. Шляхи підвищення якості організації освітнього процесу щодо обдарованих дітей старших класів у закладах загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).