Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Сьогодні інклюзивне навчання входить практично в кожен заклад освіти України. Актуальною потребою стає пошук способів успішного втілення інклюзивного процесу в життя не лише закладів освіти, але й суспільства в цілому.

Не всі українці готові сприймати необхідність навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти. Це пов’язано з низьким рівнем поінформованості про дане явище.

Більшість педагогів також бояться приймати участь в інклюзивному процесі. Інформування, спеціальна освіта педагогів виступає на перше місце.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Загальні положення

Навчальний курс «Організація інклюзивного середовища в закладі освіти» має на меті показати переваги інклюзивної форми навчання дітей з особливими освітніми потребами (ООП). Та це не все.

Організація інклюзивного середовища – це цікаво, доволі просто і ефективно. Адже в основі створення інклюзивного освітнього середовища лежать спільні зусилля багатьох фахівців. Саме така модель – об’єднані зусилля високопрофесійної команди – і є найбільш бажаною в сучасному освітньому просторі.

Адже досі вчитель самостійно вирішував всі професійні завдання. В умовах інклюзивного середовища відповідальність за результати здійснення педагогічного процесу розділена серед фахівців групи супроводу. Причому, на основі рівноцінного партнерства.

Такий підхід сприяє підвищенню якості освіти всіх учасників освітнього процесу, а не лише дітей з особливими освітніми потребами.

Актуальність

Не секрет, що більшість вихователів, вчителів працюють з особливими дітьми, які не мають статусу. Це діти з розладами поведінки, складнощами засвоєння навчального змісту, емоційно-вольовими порушеннями тощо.

Діти, які мають труднощі у навчанні, як правило, не отримують фахової допомоги і продовжують навчатися на загальних умовах. Закінчуючи школу, вони мають низький інтелектуальний, соціальний потенціал і зберігають розлади емоційно-вольової сфери, які заважають їм адаптуватися в соціумі.

За період навчання стан здоров’я великої кількості дітей погіршується, багато хвороб переходять в хронічну форму. Часто народжені відносно здоровими діти отримують статус інвалідів.

Знайомство зі статистичними даними демонструє актуальність широкого застосування інклюзії в освітньому середовищі України.

Причини інвалідності: хвороби вроджених аномалій – 23,1 % серед усіх дітей-інвалідів, хвороби нервової системи – 21,5 %. Найчастіше причиною інвалідності є ДЦП – 39, 9 %, розлади психіки і поведінки – 15,9 %, у тому числі розумова відсталість – 84, 1 %. Хвороби вуха – 7,3 %, ока – 6,7 %, порушення роботи органів травлення, обміну речовин – 4,2 %.

Динаміка показників здоров’я дітей України демонструє тривожну тенденцію щодо збільшення випадків появи дітей із спадковими та вродженими порушеннями, які народилися з травмами й патологіями ЦНС; збільшення частоти ускладнень, які виникають внаслідок вірусних і паразитарних захворювань; зростання кількості хронічних форм захворювань у дітей та підлітків.

Таким чином, статистика вказує на збільшення кількості дітей, які мають особливі освітні потреби.

Саме тому питання адаптації таких дітей в соціум виходить на перший план. Процес успішної соціалізації особистості стає можливим за умови раннього втручання фахівців і екологічного введення дитини з ООП в середовище однолітків на умовах рівноцінного партнерства і повного прийняття.

Відповідно до Закону України «Про освіту» метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

У Концепції Нової української школи наголошено, що метою освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору й самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Варто розуміти, що інклюзивна освіта за всіма параметрами наближена до освіти, яку отримують діти, що не мають проблем із здоров’ям.

Цільова аудиторія

Навчальний курс розроблений для вчителів, вихователів закладів дошкільної освіти, адміністрації закладів освіти, асистентів педагога, корекційних педагогів, практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів-дефектологів, логопедів.

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є знайомство з системою впровадження процесу інклюзивного навчання, формування здатності створювати безпечне, ефективне інклюзивне середовище в закладі освіти.

Завдання навчального курсу

  1. Розкрити основні поняття інклюзивної освіти.
  2. Дати системні знання щодо організації і впровадження інклюзивного середовища в закладі освіти.
  3. Сформувати розуміння ролі кожного учасника інклюзивного процесу, його функціональні обов’язки та напрями діяльності.

Очікувані результати навчання

  • організовувати діяльність на компетентнісних засадах (планування, організація, прогнозування, проектування, оцінювання тощо);
  • організовувати та проводити роботу за основними напрямами та видами діяльності в умовах інклюзивного середовища;
  • конструювати та реалізувати сучасні навчальні, корекційно-розвиткові програми із використанням різноманітних методів, форм і технологій;
  • діагностувати освітній процес, учасників освітнього процесу і складати індивідуальні траєкторії;
  • формувати уявлення про наступність та логічну послідовність організації роботи педагога в умовах інклюзивного середовища;
  • розвивати здатність педагога ефективно реагувати на потреби дитини з ООП;
  • розробляти зручний для використання в роботі індивідуальний план розвитку дитини з ООП.

Документ, що засвідчує участь у навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Основні поняття інклюзії
1. Термінологічні складові інклюзивного середовища.
2. Нормативно-правова база, яка регламентує інклюзивне середовище.
3. Умови організації інклюзивного середовища в закладі освіти.
4. Співпраця педагогічного колективу закладу освіти з інклюзивно-ресурсним центром.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Організація інклюзивного середовища в дошкільному закладі освіти
1. Учасники інклюзивного середовища в закладі дошкільної освіти.
2. Робота з колективом дітей в дошкільний період.
3. Учасники інклюзивного середовища в закладі дошкільної освіти.
Всього годин: 7
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Організація інклюзивного середовища в закладі загальної середньої освіти
1. Інклюзивна школа – ознака сучасного гуманного суспільства.
2. Практика спільного викладання в інклюзивному середовищі.
3. Індивідуальна програма розвитку учня інклюзивної школи.
4. Співпраця всіх учасників освітнього середовища закладу освіти.
Всього годин: 11
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 4. Презентація проектів
1. Пошукова діяльність.
2. Підсумковий контроль.
Всього годин: 3
Лекції: 0
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).