Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Масова діджиталізація українського суспільства, активний розвиток науково-технічного прогресу та його ефективна інтеграція в усі сфери соціально-економічної діяльності держави зумовила необхідність набуття медіазнань щодо всіх видів діяльності, особливо освітньої. Тому актуальним питанням на сучасному етапі розвитку України є медіаграмотність педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Як наслідок, ця проблема формує попит освітян на медіа культурні продукти, які можна ефективно імплементувати в освітній процес здобувачів загальної середньої освіти, що і передбачає цей курс.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення 

Курс підвищення кваліфікації щодо медіаграмотності педагогічних працівників закладів освіти розроблений відповідно до державної політики цифровізації освіти в цілому, розробки стратегій відносно оновлення її змістово-методичного, технологічного забезпечення, потреби підвищення якісного показника цієї освітньої галузі і реалізується через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність 

Визначається необхідністю впровадження у практику закладів освіти змісту, форм, методів активізації медіаграмотності педагогічних працівників з урахуванням стратегії, цілей, завдань діджиталізації в Україні. Програму розроблено згідно із положеннями чинного законодавства – законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» тощо. 

Цільова аудиторія 

педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти (вчителі інформатики, математики, фізики, хімії, біології та інших дисциплін, керівники та заступники керівників з цих питань вищевказаних установ тощо).

Мета навчального курсу 

удосконалення загальних та фахових компетентностей педагогічних працівників щодо їх медіаграмотності та критичного мислення, формування навичок критичного аналізу та ефективного використання різноманітних інформаційних джерел в освітній діяльності.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів передбачають

 • формування готовності педагогічних працівників закладів освіти до реалізації стратегічних цілей модернізації освіти, розбудови її в умовах медіакультурних викликів сучасності, інтеграції у світовий інформаційний простір;

 • обґрунтування сутності медіакомпетентності;

 • освоєння навичок розпізнавання фейкової медіаінформації;

 • уміння аналізувати і критично сприймати медіаконтент;

 • розвиток навичок самостійного, критичного мислення, системного педагогічного аналізу;

 • відпрацювання практичних умінь використання суспільних освітніх медіаресурсів в фаховій діяльності викладачів закладів освіти;

 • удосконалення фахових компетентностей в контексті готовності до імплементації не типових технологій в галузі загальної середньої освіти, створення базового інформаційного ресурсу (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація та ін.);

 • дослідження впливу окремого медіаконтенту  на освітній процес, подолання негативних наслідків цього процесу;

 • відображення сутності дидактичних, психолого-педагогічних і методичних аспектів використання медіа в освітньому процесі;

 • освоєння інноваційних інтелектуальних підходів, освітніх та інформаційних технологій, доцільних для впровадження дієвих змін освітній процес в мультимедійно-наповненому середовищі та ін.

Після опанування курсу слухачі будуть

 • знати: види медіа та особливості їх функціонування, функції засобів масової інформації в формуванні світогляду молодого покоління;

 • розуміти: завдання педагога як ключового елементу освітньої інформатизації, роль медіаконтенту у розвитку компетентностей в освіті;

 • уміти: аналізувати, абстрагувати, критично осмислювати і розробляти медіаконтент;

 • бути компетентними: у виконанні завдань медіаосвіти в педагогіці тощо.

Обсяг (тривалість) програми 

30 годин / 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні аспекти медіаграмотності педагогічних працівників закладів освіти
1. Сутність медіаосвіти та медіаграмотності педагогічних працівників закладів освіти.
2. Основні медіафункції в галузі загальної середньої освіти.
3. Умови розвитку критичного мислення педагога в умовах набуття медіакомпетентності.
Всього годин: 15
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
3
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Практичні аспекти медіаграмотності педагогічних працівників закладів освіти
1. Сучасний стан медіаграмотності педагогічних працівників у закладах освіти.
2. Характеристика медіакультури педагогічних працівників закладів освіти.
3. Оцінка ролі медіаосвіти та медіапродуктів у формуванні освітніх компетентностей педагогічних працівників закладів освіти.
Всього годин: 15
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
3
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).