Анотація курсу

Трансформація пріоритетів державної політики в галузі освіти в Україні, зумовили корегування навчальної діяльності, насамперед, закладів вищої освіти. Як наслідок, актуальним питання нинів Україні є формування основних засад запобігання конфліктам між учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в контексті їх реформування. Тому даний курс передбачає всебічне вивчення та розвиток антиконфліктних освітніх технологічних підходів до навчання здобувачів викладачами закладів загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад запобігання конфліктам між учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, вдосконалення відповідних навичок і здібностей викладачів щодо організації освітнього процесу в вище вказаних закладах та визначення якісних критеріїв оцінки його результатів у контексті їх реформування та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

Визначається освітніми запитами педагогічних працівників на нові, нетипові, ініціативні і креативні підходи до організації освітнього процесу. Це можливо лише в умовах формування основних засад запобігання конфліктам між учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в контексті їх реформування. Даний підхід передбачає використання викладачами таких антиконфліктних освітніх технологічних підходів і методик до організації освітнього процесу здобувачів загальної середньої освіти, які забезпечать максимальну ефективність їхнього навчання. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних антиконфліктних технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів загальної середньої освіти в різних його варіаціях. 

Цільова аудиторія 

викладачі (педагогічні працівники) закладів освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу 

формувати та вдосконалювати антиконфліктні освітні навички і якості викладачів (педагогічних працівників) закладів загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завданнянавчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів 

Вони будуть знати:

 • не типові професійні (антиконфліктні освітні технологічні) підходи до організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретичні та практичні антиконфліктні особливості освітніх технологічних якостей та навичок викладачів завдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання в закладах загальної середньої освіти;

 • принципи побудови сучасних антиконфліктних освітніх технологій навчання в закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • системи та основні складові побудови сучасних антиконфліктних технологій навчання в закладах загальної середньої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик проектування сучасних антиконфліктних освітніх технологій в закладах загальної середньої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей антиконфліктної освітньої комунікації зі здобувачами загальної середньої освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних антиконфліктних освітніх технологій в закладах загальної середньої освіти;

 • додаткові проектнотехнологічні засади антиконфліктної технологічної підтримки освітнього процесу здобувачів загальної середньої освіти, в тому числі учасників з особливими потребами;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними антиконфліктними проектнотехнологічними освітніми методиками щодо навчання здобувачів загальної середньої освіти;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами антиконфліктного спрямування освітнього процесу;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами антиконфліктного навчання в закладах загальної середньої  освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови антиконфліктного навчання здобувачів загальної середньої  освіти в освітньому середовищі;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання антиконфліктних навчальних завдань в освітньому процесі закладів загальної середньої  освіти;

 • спрямованість на оволодіння антиконфліктними методиками та техніками прогнозування результатів навчання здобувачів загальної середньої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів антиконфліктного навчання в середній освіті;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних антиконфліктних освітніх навичок викладачами закладів загальної середньої освіти в контексті їх реформування тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні засади виникнення конфліктів між учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти
1. Сутність та умови виникнення конфліктів між учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.
2. Принципи форми розвитку конфліктів між учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Практичні засади виникнення конфліктів між учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти
1. Особливості виникнення конфліктів між здобувачами загальної середньої освіти.
2. Особливості виникнення конфліктів між викладачами та здобувачами загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Шляхи вирішення конфліктів між учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти
1. Шляхи вирішення конфліктів між здобувачами загальної середньої освіти.
2. Шляхи вирішення конфліктів між викладачами та здобувачами загальної середньої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).