Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Шляхи формування української ідентичності в новій українській школі
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Виклики сучасного суспільства вимагають докорінних змін у викладанні мистецьких предметів. Вчителі повинні мати не лише ґрунтовні знання й вміння, а й такі якості особистості, як гнучкість, мобільність, критичне мислення, готовність до інноваційної діяльності, варіативної реалізації основних положень стандарту з урахуванням типів шкіл, можливостей педагогічних колективів тощо. Особливої актуальності набуває оновлення змісту, технологій підготовки вчителів мистецьких дисциплін з огляду на інтегративні стратегії розвитку мистецької освіти.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

На сьогодні існує проблема лінійного (предметного) мислення вчителя.  Інтегративність – якість мислення у ХХІ-му столітті. Сучасний вчитель розуміє значення інтегрованих курсів у навчальному процесі, але йому не вистачає практичного досвіду у впровадженні інтегративних підходів. Існуючі інтегровані курси мають цілу низку проблем у практичному впровадженні.

Наш практичний досвід спілкування з вчителями засвідчує, що вчителю заважає зважитися на впровадження нових інтегрованих мистецьких курсів страх перед чимось новим і можливо спочатку незрозумілим.

Страх – емоція яка виникає у випадках реальної чи уявної небезпеки існування організму, його цінностям,  ідеалам, принципам; спрямована на об’єкт небезпеки.

Тож яку небезпеку відчувають, наприклад, вчителі музики у впровадженні інтегрованого курсу «Мистецтво»?

Багато десятиліть музика викладалася за програмою Д. Кабалевського і усі програми після програми Д. Кабалевського були лише «варіаціями на пропоновану тему», які не вносили суттєвих змін у процес викладання. Програми  інтегрованих мистецьких курсів є такими, які змінюють звичайні уяви про викладання, потребуються впровадження інноваційних  технологій.

У вчителів музики існує таке переконання - інтегроване викладання убиває музику та образотворче мистецтво в школі. Під час проходження нашого курсу ми спростуємо ці міфи та допоможемо набути практичні вміння щодо реалізації інтегрованих курсів в школі.

Для кого цей курс

Курс призначений для вчителів, які викладають (планують викладати) інтегрований курс «Мистецтво».Учителі отримають змогу докладно ознайомитись зі специфікою викладання інтегрований курс «Мистецтво».

Мета курсу

підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів мистецьких дисциплін для впровадження інтегрованого курсу «Мистецтво»

Завдання

  • удосконалення та оновлення знань з питань усвідомлення ірраціональної природи мистецтва, його артепевтичної властивості, потенціалу мистецтва для формування патріотичних почуттів; сутності інтеграції в мистецькій освіті; основних засад інтегрованого курсу «Мистецтво»;
  • отримання додаткових та вдосконалення наявних знань і вмінь з основних напрямів професійної діяльності в процесі впровадження інтегрованого курсу «Мистецтво»;
  • активізація самостійної діяльності, розвиток мотивації професійного вдосконалення та особистісного розвитку вчителя в процесі опанування курсом.

Очікувані результати курсу охоплюють

  • Знання і розуміння сучасних тенденцій мистецької освіти; сутності основних механізмів функціонування і реалізації інтегрованого навчання; способів реалізації інтегрованого підходу в навчання школярів мистецтву.
  • Розвинені вміння  організовувати мистецьку педагогічну діяльність на компетентісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання, тощо); конструювати та реалізовувати моделі інтегрованих уроків з курсу «Мистецтво»; урізноманітнити навчання школярів, використовуючи сучасні методи, форми, технології.
  • Установки до дитиноцентризму, як цінності; готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток; демократизації процесу навчання; рефлексії власної професійної практики.

Документ, що видаватиметься після проходження онлайн курсу

сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:
Модуль 2. «Мистецтво» як один з головних предметів у школі
1. Ірраціональна природа мистецтва-запорука розвитку креативної особистості.
2. Арт-терапевтична властивість мистецтва.
3. Потенціал мистецтва для формування патріотичних почуттів.
Всього годин: 8
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Сутність інтеграції в шкільній мистецькій освіті
1. Загальні положення, основні поняття і терміни.
2. Мистецько-культурологічні передумови інтеграції в шкільній мистецькій освіті.
3. Психологічні передумови інтеграції в шкільній мистецькій освіті.
4. Дидактичні передумови інтеграції в шкільній мистецькій освіті.
5. Художньо-педагогічні передумови інтеграції в шкільній мистецькій освіті.
Всього годин: 12
Лекції: 2
Самостійна робота: 6
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 4. Основні засади інтегрованого курсу «Мистецтво»
1. Поліцентрична інтеграція. Основні й додаткові змістові лінії.
2. Ключові та предметні компетентності.
3. Зміст і структура програми «Мистецтво». Варіативність її реалізації.
4. Художня драматургія та моделювання інтегрованих уроків мистецтва.
Всього годин: 14
Лекції: 4
Самостійна робота: 4
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

Обсяг курсу:

36 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)