Анотація курсу

У сучасних умовах змін неминучим стає переосмислення цілей і завдань освіти. Все частіше дослідники зауважують на необхідності підготовки особистості до змінності сучасного життя, наполягають на розвитку її творчих і соціальних якостей, до розвитку ключових, життєвих умінь.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Пояснювальна записка

Підготовка педагогів до інноваційної діяльності має забезпечувати появу творчо-пізнавального середовища в процесі навчання і ґрунтуватись на активно-особистісному опрацюванні дидактичних нововведень. Одним із таким нововведень є інноваційна ігрова методика  - кубики історій «Rory’s Story Cubes» як інструмент розвитку творчо-пізнавальної діяльності учасників освітнього процесу, як інтегрована методика для розвитку ключових, життєвих умінь, як метод проективного, метафоричного і символічного особистісного ресурсу для вирішення різноманітних освітніх завдань.

Мета програми навчального курсу

розвиток готовності педагогів до інноваційної діяльності і вдосконалення їхньої професійно-педагогічної компетентності засобами опанування освітньої інтегрованої ігрової методики кубики історій «Rory’s Story Cubes»  - для розвитку творчо-пізнавальної діяльності особистості, розвитку ключових компетентностей і життєвих навичок.

Основні завдання програми курсу

Розвиток готовності педагогів до інноваційної педагогічної діяльності і вдосконалення їхньої професійно-педагогічної компетентності.

Розкрити дидактичні нововведення в освітньому процесі Нової української школи – інноваційну освітню інтегровану ігрову методику -  кубики історій «Rory’s Story Cubes» для розвитку творчо-пізнавальної діяльності учасників освітнього процесу; для актуалізації і розвитку когнітивно-емоційних процесів особистості; для розвитку ключових компетентностей і життєвих навичок (комунікація і співпраця; пошук нестандартних рішень; креативність; згуртованість колективу; емоційний інтелект, критичне мислення).

Удосконалити  професійно-педагогічну компетентність педагогічних працівників засобами опанування методики кубики історій «Rory’s Story Cubes» для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню учнів, розвитку їхньої творчо-пізнавальної діяльності.

Актуалізувати концептуальні засади психолого-фасилітативної компетентності педагога з метою налагодження ефективних гнучких комунікацій з учасниками освітнього процесу.

Мотивувати педагогічних працівників закладів освіти до постійного професійного самовдосконалення в умовах неформальної та інформальної освіти.

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів.

Навчально-методичне забезпечення

програми навчального курсу представлено матеріалами для самостійної роботи слухачів курсів (теоретична складова – лекційний виклад для самостійного опрацювання матеріалу, практична складова – практичні завдання для самостійного опрацювання і закріплення отриманих знань, гіперпосилання на психодіагностичні методики і відеоролики, вебінар, список рекомендованих літературних джерел).

Програмні результати навчання

  • Готовність до інноваційної педагогічної діяльності;

  • Удосконалення професійно-педагогічної компетентності в практичній діяльності для реалізації та інтеграції інноваційної освітньої ігрової методики – кубики історій «Rory’s Story Cubes» з метою розвитку творчо-пізнавальної діяльності учасників освітнього процесу;

  • Розвиток ключових компетентностей і життєвих навичок під час використання  інноваційної освітньої ігрової методики – кубики історій «Rory’s Story Cubes» (критичне мислення, когнітивна гнучкість, креативність, спілкування і співпраця, згуртованість і робота в команді, емоційний інтелект, емпатія, вирішувати різноманітні освітні завдання);

  • Удосконалення психолого-фасилітативної компетентності з метою вирішення проблемних ситуації і досягати компромісів, забезпечення успіху і мотивації освітньої діяльності учасників освітнього процесу;

  • Розвиток власної ефективності професійної діяльності як актуалітету особистісно-професійної самореалізації.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
1. Інноваційна діяльність педагогів в освіті.
2. Готовність педагогів до інноваційної діяльності в освіті.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Психолого-педагогічні передумови роботи з кубиками історій
1. Кубики історій як інноваційний освітній інструмент.
2. Символ, метафора і проекція в роботі з кубиками історій.
Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Методичні прийоми роботи з кубиками історій в освітньому процесі
1. Психологічні засади використання кубиків історій.
2. Дидактичні прийоми використання кубиків історій (вправи, рекомендації).
Всього годин: 13
Лекції: 8
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).