Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Педагогічний кейс “Як зміцнити емоційний інтелект дитини дошкільного віку”
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Формування інформаційного освітнього середовища, якісна реалізація реформ у даному напрямі та підвищення якості освітнього процесу в цілому вимагає залучення, насамперед, фахових і компетентних освітян з трендовими навичками і здібностями щодо навчання здобувачів освіти суспільним дисциплінам. Тому даний курс передбачає всебічний розвиток професійних компетентностей викладачів суспільних дисциплін (педагогічних і науково-педагогічних працівників) закладів освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для них умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на розвиток професіоналізму викладача (педагогічного та науково-педагогічного працівника), формування та вдосконалення професійних компетентностей педагогів суспільних дисциплін та визначення чітких критеріїв оцінки їхніх професійних якостей та вмінь у контексті реформування освітньої галузі та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

визначається розвиток інформаційно-комунікативних технологій, в тому числі освітньої галузі, в умовах відсутності єдиних та ефективних підходів до формування та вдосконалення професійних компетентностей викладачів (педагогічних і науково-педагогічних працівників) закладів освіти щодо організації освітнього процесу в сучасному соціально-економічному середовищі. Це передбачає використання викладачами (педагогічними та науково-педагогічними працівниками) таких підходів і методик до організації освітнього процесу, які забезпечать максимальну ефективність навчання здобувачів освіти. передусім, суспільним дисциплінам. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних підходів до організації освітнього процесу в онлайн режимі.   

Цільова аудиторія

учителі/викладачі (педагогічні/науково-педагогічні працівники) різних навчальних дисциплін (предметів) закладів освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формування та вдосконалення фахових компетентностей педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо надання освітніх послуг в закладах освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів.

Вони будуть знати

 • методи та підходи до формування та вдосконалення особистих професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);
 • психолого-фізіологічні особливості навчання здобувачів освіти певного віку та основи андрагогіки;
 • умови створення безпечного та інклюзивного навчання, його особливості та забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі здобувачів освіти з особливими потребами;
 • умови та підходи до використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі;
 • сучасні вербальні та не вербальні групи професійних освітніх компетентностей тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • раціонально та якісно планувати освітній процес, критично аналізувати та прогнозувати його результати і сформувати шляхи професійного зростання;
 • розширювати глобальне бачення сучасного світу молоддю у процесі їхнього навчання;
 • максимально застосовувати в роботі сучасні теоретичні і практичні методики навчання тощо.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на саморозвиток і самовдосконалення;
 • здатність до підвищення професійної компетентності;
 • можливість освоєння сучасних освітніх технологій;
 • спрямованість на вироблення персонал-технологій у навчанні;
 • здатність прогнозування та спрямування змісту роботи з фаху на формування нового освітнього мислення;
 • можливість власного збагачення надбаннями прогресивної думки науковців;
 • вміння проектувати та прогнозувати освітні перспективні запити  на формування сучасних ключових умінь;
 • здатність до критичного мислення і уміння розв’язувати проблеми, колективної, самосвідомої та творчої співпраці з використанням сучасних технічних засобів;
 • спрямованість на формування інноваційних підходів щодо навчання суспільним дисциплінам здобувачів освіти тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні та практичні аспекти формування професійних компетентностей учителів/викладачів суспільних дисциплін
1. Розвиток професійної компетенції учителів/викладачів суспільних дисциплін.
2. Комплекс особистісних якостей і професійної майстерності учителів/викладачів суспільних дисциплін.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Організаційно-педагогічні засади розвитку професійної компетенції учителів/викладачів суспільних дисциплін
1. Організація освітнього процесу учителями/викладачами суспільних дисциплін.
2. Комплексна підготовка та проведення учителем/викладачем занять з суспільних дисциплін.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення професійних компетентностей учителів/викладачів суспільних дисциплін
1. Професійний розвиток і підвищення педагогічної майстерності учителів/викладачів суспільних дисциплін.
2. Компетентнісний підхід до організації та проведення онлайн-навчання учителями/викладачами суспільних дисциплін.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).