Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Курс задовольняє потребу педагогічних працівників всіх ланок у розумінні нової психології з питань організації харчування у закладах освіти, батьків – у глибокому розумінні необхідності формування в особистості на кожному віковому етапі відповідального та усвідомленого ставлення до власного здоров’я.

У програмі курсу висвітлено нормативно-правові акти, якими врегульовано основні положення організації харчування, що відповідає сучасним набуткам нутриціології, сформульовано практичні рекомендації щодо розробки раціону дітей шкільного віку.

Найцікавішим елементом курсу є розширення розуміння науки про харчування в сучасному світі як ключової компетентності для навчання протягом усього життя.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

продиктована збільшенням захворювань серед дітей шкільного віку та зростаючою депопуляцією в Україні, яка згідно з даними ЮНЕСКО, встановили для нашої країни статус вимираючої. Не останню роль в цьому процесі відіграє не повноцінне харчування. Важливість вивчення курсу обумовлена можливістю удосконалення харчового раціону всіх учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти шляхом засвоєння і систематизації вітчизняного і світового досвіду, що відповідає численним вимогам Міністерства освіти і науки України щодо організації надання послуг харчування.

Цільова аудиторія

адміністрація закладів освіти, вчителі, вихователі, завідувачі виробництва і працівники харчоблоків закладів освіти, батьки, учні.

Мета навчального курсу

сформувати світоглядні основи та компетенції з організації харчування дітей у закладі освіти, а саме систематизування основних теоретичних, практичних і законодавчих положень організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти, необхідні для виконання педагогічними працівниками, батьками та учнями, завідувачами виробництва і працівники харчоблоків своїх професійних/громадянських обов’язків у напряму підтримки високої працездатності та засвоюваності навчального матеріалу, забезпечення збереження здоров’я, профілактики хронічних захворювань.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • сучасні підходи до організації харчування дитини (фізіологічно повноцінне харчування здорової дитини, основи побудови харчового раціону, режим харчування, умови прийому їжі, якість їжі);

 • правові засади організації харчування дітей у навчальних закладах України (нормативно-правові основи організації харчування, а саме регулювання питань надання послуг харчування відповідно основних положень наказу МОЗ України від 03.09.2017  № 1073 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії»,  наказу МОЗ України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та поданого на розгляд нового проекту Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, у зв’язку із втратою чинності попередніх рекомендацій);

 • напрями поліпшення професійних методик навчання основ валеології, біології, науки про харчування;

 • основні теоретичні поняття організації харчування у навчальних закладах та науки про харчування;

 • загальну характеристику надзвичайних ситуацій та їх можливих наслідків;

 • сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід з організації харчування у навчальних закладах;

 • нормативно-правові основи розробки перспективного меню та надання методичних рекомендацій щодо його впровадження.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • формування ключових компетентностей для навчання протягом життя;

 • освоєння сучасних методик щодо забезпечення потреб всіх учасників навчального процесу у харчуванні;

 • підвищення професійного педагогічного і виробничого рівня;

 • формування широкого уявлення про організацію харчування у школі і в побуті;

 • ознайомлення з основними законодавчими актами, наказами, правилами і рекомендаціями в сфері надання послуг харчування у закладах освіти;

 • вміння використовувати сучасні підходи до організації харчування дитини;

 • здатність педагогічних працівників закладів освіти, адміністрації, завідувачів виробництва і працівників харчоблоків, батьків, учнів вчасно виявляти та ефективно реагувати на недосконалість організації харчування з метою профілактики хронічних захворювань та підтримки високої працездатності та засвоюваності навчального матеріалу, забезпечення збереження здоров’я.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • розвиток здатності педагогічних працівників закладів освіти, адміністрації, завідувачів виробництва і працівників харчоблоків, батьків, учнів вчасно виявляти та ефективно реагувати на недосконалість організації харчування з метою профілактики хронічних захворювань та підтримки високої працездатності та засвоюваності навчального матеріалу, забезпечення збереження здоров’я;

 • вибудовування сучасної стратегії забезпечення власного здоров’я та здоров’я  всіх учасників навчального процесу в закладах освіти;

 • розробка наукової, навчальної, методичної, навчально-методичної літератури;

 • формування ключових компетентностей з організації харчування, що відповідає останнім набуткам нутриціології для навчання протягом життя.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Обсяг (тривалість) навчання

30 годин/1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Сучасні підходи до організації харчування дитини
1. Харчування і хвороби.
2. Основні засади фізіологічно повноцінного харчування здорової дитини.
3. Основи побудови харчового раціону, режим харчування, умови прийому їжі, якість їжі.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Правові засади організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти України
1. Сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід з організації харчування у закладах освіти.
2. Виконання норм харчування у закладах освіти (картотека страв, журнал бракеражу готової продукції).
3. Оцінка ефективності харчування.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Розробка перспективного меню та надання методичних рекомендацій щодо його впровадження
1. Нормативно-правові засади розробки перспективного меню.
2. Особливості асортименту та технології страв та напоїв для дітей шкільного віку.
3. Впровадження у практику шкільних їдалень перспективного меню.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).