Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Дитяча тривожність: стратегії допомоги
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Курс задовольняє потребу педагогічних працівників всіх ланок у розумінні нової психології безпеки життєдіяльності, батьків – у глибокому розумінні необхідності формування в особистості на кожному віковому етапі становлення відповідального та усвідомленого ставлення до безпеки власного життя та безпеки навколишнього середовища. У програмі курсу висвітлено нормативно-правові акти, якими врегульовано основні положення безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення, наведено статистичні дані та сформульовано практичні рекомендації.

Найцікавішим елементом курсу є розширення розуміння безпеки життєдіяльності в сучасному світі як ключової компетентності для навчання протягом усього життя.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на розвиток компетентності з безпеки життєдіяльності через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

продиктована змінами в житті міжнародної спільноти, держави та кожної окремої особи. Наразі в  світі спостерігаються серйозні кризові тенденції, соціальні та екологічні катастрофи, що потребують від кожної людини усвідомленого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих. Важливість вивчення курсу обумовлена невтішними статистичними даними по потенційним та реальним небезпекам як в цілому в державі, так і в закладах освіти, а також численними вимогами Міністерства освіти і науки України щодо організації роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти.

Цільова аудиторія

адміністрація закладів освіти, вчителі, вихователі, батьки.

Мета навчального курсу

формування світоглядних основ та компетенцій з безпеки життєдіяльності, а саме систематизація основних теоретичних та законодавчих положень безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, необхідні для виконання педагогічними працівниками, батьками та учнями своїх професійних/громадянських обов’язків у напряму забезпечення збереження власного життя та оточення.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:
•    напрями поліпшення професійних методик навчання основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
•    основні теоретичні поняття безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;
•    загальну характеристику надзвичайних ситуацій та їх можливих наслідків;
•    сучасну світоглядну концепцію з безпеки життєдіяльності в закладах освіти;
•    нормативно-правові основи організації роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти.

Профілі базових компетентностей слухачів


•    формування ключових компетентностей для навчання протягом життя;
•    освоєння сучасних методик навчання здобувачів освіти щодо забезпечення власної безпеки та безпеки оточуючих; 
•    формування широкого уявлення про систему «людина – навколишнє середовище»;
•    ознайомлення з основними законодавчими актами, наказами, правилами і рекомендаціями в сфері безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в закладах освіти; 
•    вміння ідентифікувати шкідливі і небезпечні фактори; 
•    вміння застосування і правильної експлуатації індивідуальних і колективних засобів захисту; 
•    здатність педагогічних працівників закладів освіти, адміністрації, батьків, учнів вчасно виявляти та ефективно реагувати на небезпеки, ідентифікувати їх, забезпечувати безпеку власного життя та навколишнього середовища.

Очікувані результати навчання охоплюють


•    розвиток здатності педагогічних працівників закладів освіти, адміністрації, батьків, учнів вчасно виявляти та ефективно реагувати на небезпеки, ідентифікувати їх, забезпечувати безпеку власного життя та навколишнього середовища;
•    вибудовування сучасної стратегії забезпечення власної безпеки та безпеки оточуючих в закладах освіти;
•    розробка наукової, навчальної, методичної, навчально-методичної літератури;
•    формування ключових компетентностей з безпеки життєдіяльності для навчання протягом життя.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні та психологічні основи безпеки життєдіяльності людини
1. Система «людина – навколишнє середовище».
2. Основи захисту здоров’я та життя людини і середовища її існування від небезпек.
3. Загальна характеристика надзвичайних ситуацій та їх можливих наслідків.
Всього годин: 16
Лекції: 8
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Правові засади організації роботи з безпеки життєдіяльності в Україні
1. Нормативно-правові основи організації роботи з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.
2. Правове регулювання організації роботи з безпеки життєдіяльності в установах і закладах освіти.
3. Організація роботи з безпеки життєдіяльності в установах і закладах освіти.
Всього годин: 14
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).