Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Курс «Формування підприємницької компетентності здобувачів і здобувачок загальної середньої освіти» розкриває теоретичні основи та практичні інструменти формування підприємництва в учнівства закладів загальної середньої освіти. Вас зацікавила можливість реалізації головного меседжа курсу: підприємницьку компетентність може формувати та розвивати кожен вчитель чи кожна вчителька не залежно від віку дітей та навчальної дисципліни? Хочете зрозуміти універсальні практичні механізми формування підприємництва? Бажаєте усвідомити тісні зв’язки підприємництва з «м’якими навичками»? Прагнете отримати приклади підприємницьких занять?

Тоді гайда реєструватися на курс!

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Проблема формування підприємницької компетентності здобувачів і здобувачок загальної середньої освіти є актуальною як в Україні, так і в світовому масштабі, оскільки мова йде про їх майбутню конкурентоспроможність на ринку праці. А успішне розв’язання цього питання уможливить краще підготувати прийдешнє покоління до подальшого життя, сформувати у випускника/випускниці розвинене критичне мислення, готовність до інноваційної діяльності, комунікативні навички та вміння працювати в команді, а відтак вдало побудувати власну кар’єру на принципах «м’яких навичок».

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники/працівниці закладів загальної середньої освіти (учительство, директори/директорки та їх заступники/заступниці, керівники/керівниці гуртків); консультанти/консультантки центрів професійного розвитку педагогічних працівників/працівниць.

Мета навчального курсу

удосконалювати та розвивати професійні компетенції педагогічних працівників і працівниць закладів загальної середньої освіти з формування підприємницької компетентності учнівства.

Завдання навчального курсу

 • розглянути особливості підприємницької компетентності здобувачів і здобувачок загальної середньої освіти;

 • усвідомити значення творчого мислення як основного компонента підприємництва учнівства;

 • володіти техніками тренування творчого мислення;

 • висвітлити іноземний досвід формування підприємницької компетентності в закладах загальної середньої освіти на прикладі США;

 • продемонструвати зв’язок підприємництва з «м’якими навичками»;

 • знати та розуміти корисні поради щодо створення підприємницького заняття і лайфхаки формування «м’яких навичок» у здобувачів/здобувачок загальної середньої освіти у сфері підприємництва;

 • навчитися створювати підприємницькі заняття;

 • опрацювати приклади варіантів формування підприємницької компетентності учнівства на навчальних заняттях;

 • проаналізувати інтерактивні методи навчання як засобу формування підприємливості учнівства;

 • прослідкувати можливості учнівського підприємництва в закладах освіти як моделі міні-бізнесу;

 • розвивати: навички педагогіки партнерства; вміння критично та аналітично мислити; вміння працювати з цифровими технологіями; вміння адаптувати та створювати освітні матеріали;

 • підвищувати професійну компетентність;

 • мотивувати педагогічну спільноту до самовдосконалення та саморозвитку впродовж життя.

Опис досягнутих результатів навчання

Після опанування курсу слухачі/слухачки будуть:

 • знати: поняття «підприємницька компетентність», «підприємливість», «учнівське підприємництво», «м’які навички», «метод навчання»; приклади інтерактивних методів навчання як засобу формування підприємливості; техніки тренування творчого мислення; корисні поради створення підприємницького заняття; алгоритм організації в закладі загальної середньої освіти учнівського підприємництва;

 • розуміти: американські практики формування підприємництва в учнівства; зв’язок між підприємництвом і «м’якими навичками»; можливості інтерактивних методів навчання у процесі формування підприємницьких компетентностей в учнівства; універсальність механізмів формування підприємництва на будь-яких навчальних предметах; практичність і перспективність учнівського підприємництва як моделі реального бізнесу в закладі освіти;

 • уміти: застосовувати американський досвід формування підприємницької компетентності у власній педагогічній практиці; формувати «м’які навички» в системі підприємництва; реалізовувати різноманітні техніки для тренування творчого мислення як компоненту підприємницької компетентності; реалізовувати інтерактивні методи навчання як інструменту формування підприємницької компетентності; розробляти підприємницькі заняття; консультувати здобувачів і здобувачок освіти щодо організації учнівського підприємництва;

 • бути компетентними: у формуванні підприємницької компетентності здобувачів/здобувачок загальної середньої освіти.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні основи формування підприємницької компетентності в здобувачів і здобувачок освіти
1. Підприємницька компетентність: сутність, структура, компоненти, зв’язок із «м’якими навичками».
2. Американський досвід формування підприємницької компетентності в закладі освіти.
Всього годин: 12
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
3
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Практичний інструментарій формування в здобувачів і здобувачок освіти підприємницької компетентності
1. Лайфхаки створення підприємницького заняття.
2. Інтерактивні методи навчання як засіб формування підприємливості.
3. Учнівське підприємництво в закладі освіти.
Всього годин: 18
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 8
Години
контролю:
4
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).