Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Інтерактивне навчання для розвитку творчого потенціалу: створюємо цікаві вправи на платформі "Всеосвіта"
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Трансформація освітніх рівнів навчання в Україні, зумовили зміну державної політики щодо функціонування закладів освіти, особливо в фаховій передвищій освіті. Як наслідок, актуальним питання на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України є формування основних засад ефективного навчання лідерству в закладах фахової передвищої освіти в контексті їх реформування. Тому даний курс передбачає всебічне вивчення та розвиток лідерських підходів до навчання здобувачів викладачами закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад ефективного навчання лідерству в закладах фахової передвищої освіти, вдосконалення лідерських навичок і здібностей викладачів щодо організації освітнього процесу в вище вказаних закладах та визначення якісних критеріїв оцінки його результатів у контексті реформування освітнього середовища та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

визначається запитом педагогів фахової передвищої освіти на нові, нетипові, ініціативні і креативні підходи до організації освітнього процесу. Це можливо лише в умовах формування основних засад ефективного навчання лідерству в закладах фахової передвищої освіти в контексті їх реформування. Даний підхід передбачає використання викладачами таких лідерських підходів і методик до організації освітнього процесу здобувачів фахової передвищої освіти, які забезпечать максимальну ефективність їхнього навчання. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних лідерських засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів освіти в різних його варіаціях.

Цільова аудиторія

викладачі (педагогічні працівники) закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формування та вдосконалення лідерських навичок і якостей викладачів (педагогічних працівників) закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • не типові професійні (лідерських) підходів до організації освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретичні та практичні особливості розвитку лідерських якостей та навичок викладачів завдяки впровадженню особистісноорієнтованих  підходів в освітнє середовище закладів фахової передвищої освіти;

 • принципи побудови сучасних лідерських технологій навчання в закладах фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • системи та основні складові побудови сучасних лідерських технологій навчання в закладах фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик і технологій проектування сучасних лідерських технологій навчання в закладах фахової передвищої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей лідерської комунікації зі здобувачами фахової передвищої освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних лідерських технологій навчання в закладах фахової передвищої освіти;

 • додаткової проектнотехнологічні засад лідерської підтримки освітнього процесу здобувачів фахової передвищої освіти, в тому числі учасників з особливими потребами;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними лідерськими проектнотехнологічними освітніми методиками щодо навчання здобувачів фахової передвищої освіти;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами лідерського спрямування освітнього процесу;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами лідерського навчання в закладах фахової передвищої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови лідерського навчання здобувачів фахової передвищої освіти в освітньому середовищі;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання лідерських навчальних завдань в освітньому процесі закладів фахової передвищої освіти;

 • спрямованість на оволодіння лідерськими методиками та техніками прогнозування результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних лідерських підходів в фаховій передвищій освіті;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних лідерських навчальних навичок викладачами закладів фахової передвищої освіти в контексті трансформації освітнього середовища тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Сучасний стан та перспективи розвитку фахової передвищої освіти
1. Сучасний стан розвитку фахової передвищої освіти.
2. Перспективи розвитку фахової передвищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Сучасні вимоги та підходи щодо організації освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти
1. Сучасні вимоги щодо організації освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти.
2. Сучасні підходи щодо організації освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Ефективне та якісне навчання лідерству в закладі фахової передвищої освіти
1. Ефективне навчання лідерству в закладі фахової передвищої освіти.
2. Якісне навчання лідерству в закладі фахової передвищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).