Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Зміст програми розроблено на основі освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти (галузі знань: 01 Освіта), яка була схвалена Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 7 від «19» грудня 2019 р.)

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Формування ключових компетентностей, спрямованих на досягнення загальної освітньої мети, зокрема фінансової грамотності задекларовано у новому Законі України «Про освіту» (ст.12). Основою фінансової грамотності є грошове мислення. Саме тому навчальний курс презентує унікальні практикоорієнтовані матеріали з розвитку грошового мислення усіх учасників освітнього процесу. Сучасний педагог має не тільки знати, а й бути зразком у розвитку фінансово успішної, конкурентоздатної особистості в умовах сучасного інфосвіту.

Запропонований практикум для тих, хто прагне виробити практичні навички у вирішення фінансових питань, застосовувати досвід успішної діяльності у сфері підприємництва, планування власних фінансових подій, вийти на новий рівень фінансового забезпечення. Пропоновані технології і вправи у правильному використанні здатні трансформувати грошове мислення особистості і створити можливості для досягнення фінансового благополуччя.

Засвоєння і використання практик з розвитку грошового мислення дозволить

 • зняти обмеження у грошовому мисленні.

 • дізнатися які, насправді у вас відносини з грошима.

 • зрозуміти модель генерації грошей.

 • зрозуміти ідеологічну «помилку», що заважає заробляти більше грошей і успішно розвивати власну справу.

 • усвідомити парадигму «витратного» мислення, що призводить до бідності, і парадигму «ціннісного» мислення, що веде до успіху в своїй справі.

 • дізнатися про успішну схему продажів і про принцип «кого обирають гроші».

 • реалізувати формулу ефективної генерації грошей.

Кожна з пропонованих технік розвитку грошового мислення – потужний і результативний інструмент досягнення фінансового успіху. Подані технології, методики і вправи допоможуть педагогу знайти власну траєкторію досягнення фінансового успіху, визначити ефективні напрями грошової реалізації, адаптувати найефективніші методики до освітнього процесу. Педагоги можуть використовувати практикум як у роботі з учнями старшої школи з метою розвитку їхньої підприємницької, психологічної, соціальної, економічної компетентностей так і в особистісному життєво-професійному розвитку. 

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники, керівники закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, науково-педагогічні працівники, організатори післядипломної педагогічної освіти.

Мета навчального курсу

Удосконалити і розвинути у педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів середньої освіти економічну, підприємницьку, соціально-психологічну компетентності з питань розвитку фінансової грамотності, що відповідає за високу конкурентоздатність та життєво-професійне благополуччя всіх учасників освітнього процесу.

Завдання навчального курсу

Удосконалити готовність педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів середньої освіти до фінансової ефективності на основі розвитку їхнього грошового мислення.

Розвинути готовність педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів середньої освіти до ефективного використання сучасних психологічних методик, складовими яких є ефективний фінансовий розвиток, критичне мислення, підприємливість та креативність мислення, що впливають на успішну організацію освітнього процесу в закладах освіти.

Удосконалити економічну, підприємницьку, психологічну, управлінську компетентності педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів середньої освіти шляхом розширення знань з основ ефективного фінансового цілепокладання, прийняття фінансових рішень, реалізації моделі генерації грошей.

Мотивувати педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів середньої освіти до цілеспрямованого безперервного професійного самовдосконалення в умовах неформальної та інформальної освіти шляхом розширення напрямів успішної фінансової діяльності і усвідомлені принципів грошової поведінки.

Навчальні заняття 

за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять, самостійної роботи і тестів.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • знання сучасних психологічних технологій досягнення фінансового благополуччя.

 • уміння упроваджувати у систему освіти ефективні моделі розвитку грошового мислення особистості.

 • володіння навичками ефективної реалізації моделі генерації грошей.

 • розроблення індивідуального плану розвитку фінансової ефективності особистості в освітньому процесі.

 • уміння адекватно оцінювати власний фінансовий рівень, відносини з грошима, реальні можливості досягнення фінансового благополуччя, професійно-особистісні потреби, запити, цінності.

 • володіння навичками системного використання коуч-практик в освітньому процесі задля вдосконалення фінансової грамотності учасників освітнього процесу.

 • мотивація учасників освітнього процесу до розвитку підприємливості, фінансової ефективності, грошового мислення, що уможливлює ефективну діяльність у різноманітних контекстах життєво-професійної реальності. 

Опис досягнутих результатів навчання

 • Розуміння сутності і специфіки психологічних практик, що орієнтовані на роботу з обмежувальними переконаннями і «помилкового» світогляду, що заважають фінансовому успіху.

 • Готовність до використання у практичній діяльності моделі генерації грошей і упровадження технологій досягнення грошового балансу.

 • Вміння конструювати ефективну траєкторію фінансового успіху, розуміння і використання інструментів, які допоможуть отримати якісно новий результат у фінансовому розвиткові і утримувати його.

 • Розвиток власної життєво-професійної ефективності і формування авторського педагогічного стилю з розвитку фінансової грамотності учасників освітнього процесу і як складової особистісно-професійного самовдосконалення.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
1. Вступ до курсу.
Всього годин: 1
Лекції: 1
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:
Модуль 2. Грошове мислення: особливості сприйняття грошових систем
1. Сутність грошей: базові ілюзії у сприйнятті.
2. Свідоме і несвідоме у сприйнятті грошей.
3. Грошовий стан особистості.
4. Технології зняття негативних переконань про гроші.

Всього годин: 9
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Модель генерації грошей
1. Технологія «Велика грошова гра».
2. Парадигма «витратного» і «ціннісного» мислення.
3. Сутність грошових потоків.
4. Формула «як ефективно робити гроші».

Всього годин: 10
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 4. Модель грошового балансу
1. Загальна схема продажів.
2. Механіка продажів: побудова ефективного бізнесу.
3. Як пробудити свого фінансового генія.
4. Конструювання ефективних звичок фінансового успіху.
Всього годин: 10
Лекції: 5
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).