Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Інклюзивна компетентність учителя: заповнюємо індивідуальну програму розвитку та індивідуальний навчальний план
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Під час виконання навчальних проектів з хімії формуються взаємозв’язки, як між усіма природничими науками, так і гуманітарними (історією, музикою, образотворчим мистецтвом тощо). Отриманий досвід проектної діяльності дозволить учням у майбутньому вільно орієнтуватися у інформаційному полі, робити аналіз, узагальнення і висновки, вільно володіти аудиторією і аргументовано відстоювати власні думки. Курс «Проектна діяльність учнів у процесі навчання хімії» є прикладом впровадження STEM-освіти, завдання якої – розвиток і виховання всебічно-розвиненої, освіченої, інноваційної особистості. Під час навчання Ви оволодієте майстерністю керування процесом створення учнівської наукової роботи, спрямовуванням учнівською діяльністю, отримаєте власне задоволення під час вдалого виступу учнів.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Знання базових понять про екологію, законів екології, їх значення для пересічного громадянина є сьогодні необхідною складовою освіченої людини. Саме під час вивчення предметів математично-інформатичної та природничої галузей на базі знань фізичних і хімічних процесів, що відбуваються як у живих, так і мінеральних природних об’єктах, відбувається становлення взаємовідносин між людиною і довкіллям. Можливість уведення екологічних понять у зміст викладання математики, інформатики, фізики, хімії, біології та географії, як під час уроків, так і в позаурочний час розглядається у вигляді завдань (задач), екскурсій, виконання навчальних проектів.

Актуальність

Екологічний стан довкілля, середовища існування людства, рослинного і тваринного світу знаходяться сьогодні у край небезпечному вигляді. Забруднені водойми, повітря, ґрунти унеможливлюють саме життя живих організмів на планеті. Можливість зміни на краще залежить не від великих корпорацій і компаній, середнього і малого бізнесу, а від людей, які працюють у них, планують і реалізують задачі розвитку підприємства. Отже, учителі, які викладають предмети природничої (знання природних об’єктів та законів їх існування) і математично-інформатичної галузей (уміння зібрати, обробити, проаналізувати дані про показники екологічного стану об’єкту і створити модель його подальшого розвитку) мають сформувати в учнів як готовність до дій у будь-яких ситуаціях, що можуть виникнути у довкіллі, так і такі поведінкові реакції, які б унеможливлювати нанесення шкоди природі. Підняття питання екологічного стану довкілля на предметах зазначених галузей допоможе учневі усвідомити тісний зв’язок, як між предметами природничого циклу, так і точними науками.

Цільова аудиторія

курс призначений для учителів, які викладають предмети будь-яких освітніх галузей.

Мета навчального курсу

ознайомити вчителів з поняттям екологізація освіти, навчити використовувати екологічні поняття під час викладання  своїх предметів, встановити взаємозв’язок між предметами своєї навчальної галузі і з природничою, формувати (розвивати) в учнів екологічну компетентність (усвідомлення основи екологічного природокористування; дотримання правил природоохоронної поведінки; ощадного використання природних ресурсів; розуміння важливості збереження природи для сталого розвитку суспільства).

Завдання навчального курсу

  • ознайомити з теоретичним матеріалом, що повязаний з методикою реалізації екологізації освіти (зокрема конкретних предметів різних освітніх закладів);

  • сформувати вміння виокремлювати зміст навчального матеріалу, спрямованого на екологізацію освіти (зокрема конкретних предметів різних освітніх закладів);

  • ознайомити з прикладами розгляду завдань і вправ екологічного спрямування на різних навчальних предметах;

  • активізувати зацікавленість екологічним станом довкілля і можливістю особистого впливу на його зміну.

Очікувані результати навчання охоплюють

  • знання основних понять екології;

  • переконання необхідності екологізації освіти;

  • знання способів використання екологічних понять дотично різних наук;

  • уміння застосовувати екологічні поняття в практиці викладання навчального предмету;

  • оцінювати значення екологізації освіти і конкретного предмету зокрема.

Опис досягнутих результатів навчання

По закінченню курсу слухачі матимуть поняття про екологію, як науку, її відмінність від охорони природи і зможуть активно проводити реалізацію екологізації навчального предмету тієї галузі, яку він викладає. Це збагатить педагогічний дослід викладання предмета і внесе певну частку у процес збереження середовища існування людства і всього живого на Землі.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Поняття про екологію як науку
1. Екологія як наука.
2. Екологічні терміни і поняття.
3. Практичне значення екології.
Всього годин: 6
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Екологізація предметів математично-інформатичної освітньої галузі
1. Уведення екологічних понять у зміст викладання математики.
2. Уведення екологічних понять у зміст викладання інформатики.
Всього годин: 9
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Екологізація предметів природничої освітньої галузі
1. Уведення екологічних понять у зміст викладання фізики.
2. Уведення екологічних понять у зміст викладання біології.
3. Уведення екологічних понять у зміст викладання хімії.
4. Уведення екологічних понять у зміст викладання географії.
Всього годин: 16
Лекції: 8
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

Обсяг курсу:

30 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)