Організація ігор і вправ, спрямованих на розвиток навичок спілкування у дітей (методика «пластичного дзеркала»)

Сертифікат буде видано із зазначенням дати його замовлення
Перегляд безкоштовний
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

59 грн.
за умови замовлення свідоцтва до 23 листопада включно
70 грн.
за умови замовлення свідоцтва з 24 листопада
Замовити
свідоцтво
Додати у кошик

Після перегляду вебінару Ви маєте можливість безкоштовно пройти додаткове тестування для перевірки якості отриманих знань. Якщо Ви успішно склали тест, на Вашому свідоцтві під зазначенням кількості академічних годин буде додано інформацію «та успішно склав(ла) тестування з теми вебінару». Інформація не відображатиметься, якщо Ви набрали недостатню кількість правильних відповідей.

Свідоцтво підтверджує Вашу участь у вебінарі. У ньому вказується тривалість 2 академічні години.
Отримайте переваги:
За 70 грн:
 • Перегляд
 • Обговорення
 • Запис вебінару
 • Проходження тестування
 • Свідоцтво
 • Матеріали в текстовому форматі
 • Додаткові бали (+20 балів)
Замовити свідоцтво
Безкоштовно
 • Перегляд
 • Обговорення
 • Запис вебінару
 • Проходження тестування
 • Свідоцтво
 • Матеріали в текстовому форматі
 • Додаткові бали (+20 балів)

Смольникова Галина Валентинівна. Кандидат психологічних наук, доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, одна із авторів Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендованої МОН України (лист №1/11-16163 від 09.11.2015 р.) та підручника Консультативної психології рекомендованого Вченою Радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 11 від 25.06.15).

З 1999 р. і досі доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості спілкування дітей у різновікових групах дошкільного навчального закладу»


 

Спілкування задовольняє особливу потребу людини (дитини) в контакті з іншими людьми. Прагнення до спілкування інколи займає значне і часом провідне місце серед мотивів, що спонукують людей до спільної практичної діяльності. Спілкування – вербальний чи невербальний контакт людини з людиною, що забезпечує соціальну перцепцію, інтерактивний, інформаційний, афективно-оцінний обмін. Спілкування або опосередковує практичну взаємодію (гра, навчання, праця та ін.), або набуваючи форму самостійної діяльності, задовольняє вроджену потребу особистості у взаєморозумінні, формуванні інтимного духовного зв’язку з іншими людьми.

На бажання дітей вступати у спілкування чи відмовитися від нього значним чином впливає наявність у партнерів невербальних засобів у налагоджені контактів: посмішок, погляду, жестів, міміки, які є стимулом для прийняття рішення дитиною щодо подальшої участі в спільній діяльності з даним партнером.

Методика «пластичного дзеркала» дозволяє налагодити саме невербальний контакт (без використання слів) між партнерами по спілкуванню.  На вебінарі ми не тільки розглянемо цю методику, а і практично проведемо ігри і вправи з дітьми.

Мета вебінару

Метою вебінару є оволодіння педагогами навичками організації та проведення ігор і вправ за методикою «пластичного дзеркала».

Завдання вебінару:

 1  ознайомити учасників з поняттям «спілкування»;
 2  надати інформацію про методику «пластичного дзеркала»;
 3  навчити правильно організовувати і проводити невербальні ігри та вправи: «Дзеркало», «Вперте дзеркало», «Тінь», «Передай рух», «Передай настрій», «Зрозумій мене»,  «Лабіринт»,  «Проективний малюнок».

Очікувані результати:

 1  підвищення психологічної культури педагогічних працівників;
 2  вмотивованість у необхідності організації комунікативної діяльності з дітьми в умовах закладу освіти;
 3  отримання необхідних професійних навичок із ігрової та комунікативної діяльності.

Цільова аудиторія

Вебінар може бути рекомендованим для всіх категорій педагогічних працівників. Особливо для тих, хто почав працювати за програмами Нової української школи.

Якщо Ви бажаєте отримати свідоцтво про участь у вебінарі «Організація ігор і вправ, спрямованих на розвиток навичок спілкування у дітей (методика «пластичного дзеркала»)», оплатіть його вартість. Після сплати свідоцтво буде доступне для завантаження у вашому особистому кабінеті в розділі досягнення або на сторінці самого вебінару.

59 грн.
за умови замовлення свідоцтва до 23 листопада включно
70 грн.
за умови замовлення свідоцтва з 24 листопада
Замовити
свідоцтво
Додати у кошик