5 November 2019

Лексика до теми «Рідна мова»:

tarih — історія

köken — походження

uygarlık — цивілізація 

Vatan — Батьківщина, Вітчизна; Vatan sevdası — любов до Батьківщини

toprak bütünlüğü — територіальна цілісність

egemenlik — суверенітет

bağımsızlık — незалежність;  bağımsız ülke — незалежна країна

ilke — принцип, засада

milliyet — нація

tanım — визначення

siyaset — політика

sahiplenmek — володіти (чимось)

hoş görü — толерантність

gönül kapısı — ворота душі

ana dili — рідна мова

yabancı dil — іноземна мова

dilde birlik — єдність у мові

dil kirliliği — засміченість мови

yanlış anlamlar — помилкові значення (слів)

cümle kuruluşu — будова речення

sözcük dağarcığının kısırlığı — обмеженість (бідність) словникового запасу

düzeltmek — виправляти (помилки)

ilgi — інтерес, цікавість

değer — цінність

çözüm yolu — шлях розв’язання (проблеми)

 

Переклад з турецької Ольги Максименко