1 January 2020

  • İslâmın ilim anlayışıyla İslâm dışı anlayışını birbirinden ayıran en önemli unsur fayda unsurudur.
  • Din anlaşılmak için gelmiştir. Onun anlaşılma yolu da ancak ilimle mümkündür.

(Dr. Adil Şahin, “İslâm ve sosyoloji açısından ilim ve din bütünlüğü”)