Онлайн
51
Блащук Аліса Максимівна

Вчительський сайт

Написати приватне повідомлення
Матеріалів: 0
Перегляд матеріалів: 0

Огляд паспортів деяких педагогічних технологій

Вальдорфська педагогіка

Автор: Рудольф Штайнер

Час виникнення: 7 вересня 1919 рік

Основний зміст (провідні ідеї) технології: 

   Концептуальні положення                                   

 • Вільне виховання і навчання, без примусу, насильства, духовного і тілесного. Відмова від влади над дітьми;
 • Свобода як засіб виховання. Свобода навчання, виховання та творчості; 
 • Виховання і навчання пристосовуються до дитини, а не вона до них;
 • Дитина у процесі навчання сама проходить, осягає всі етапи розвитку людства. Тому не треба забирати "дитинство", інтелектуалізувати розвиток завчасно;
 • Навчання невіддільне від виховання: будь-яке навчання є одночасно і вихованням певних якостей особистості;
 • Екологія і культ здоров'я;
 • Культ творчої особистості, розвиток індивідуальності засобами мистецтва;
 • Імітація як засіб навчання.

      Особливості  

- навчання велось за епохами;

- весь навчальний день поділений на 3 частини:

1.) головний урок;

2.) предмети, які активізують дихання

(евритмія, іноземні мови, музика);

3.) виховання ремеслом (в’язали спицями, гачком, виготовляли одяг);

- малювали діти одразу фарбами;

- класний учитель супроводжує дітей з 1-го по 8-ий клас;

- викладання іноземних мов з 1 класу;                        

- все життя учня у школі пронизане мистецтвом;

- гра на музичних інструментах.

Позитивні та негативні сторони даної технології

 

Позивним в запровадженні вальдорфської педагогіки є:

 •  1.)виховання в дусі свободи, що веде дитину до вільного і глибокого самопізнання, комплексного розвитку внутрішніх сил, самовизначення в житті;
 •  2) цілісність формування особистості - єдність її тілесної, душевної і духовної сторін;    
 •  3) врахування особливостей вікових циклів розвитку, добових біоритмів;
 •  4) опору на авторитет вихователя, батьків, духовного ідеалу.

   Негативні сторони технології

Негативною стороною є те, що дана методика вимагає єдиної системи виховання від батьків і вихователів. Наприклад. Батьки повинні обмежити доступ дітей до телевізору та гаджетів, вони цього не роблять, тоді втрачаються єдина систему впливу на дитину, що в свою чергу може їй тільки нашкодити.    

Також на мою думку, оскільки педагогіка виключає примус та покарання в дітей може виробитися егоїзм і непослух.


«Йена-план-школа»

Автор: П.Петерсен

Час виникнення: Перша половина XX ст.

Провідні ідеї технології: 

 • діти навчаються у різновікових групах;
 • знання поєднуються із системною працею;
 • такі форми навчання, як бесіда, трудова діяльність, поєднуються з іграми і святами, які переважають у житті дітей дошкільного віку;
 • зміст шкільної програми визначається потребами, інтересами дітей та основами культури, які вважаються у суспільстві необхідними для розвитку особистості;
 • домашні завдання діти отримують не кожний день, а відразу на цілий тиждень;
 • використання діалогічних форм і методів;
 • навчання в діяльності;
 • день у "Йєна-план-школі" обов'язково охоплює чотири компоненти: гру, бесіду, працю, свято;
 • формування підгруп за інтересами.

Позитивні сторони технології

1. Навчаючись у різновікових групах, діти опановують навички спільної діяльності, вміння організовувати роботу свою і підопічних.

2. День проходить цікаво, невимушено, продуктивно.

3. Діти можуть вільно висловлювати свої думки, обговорювати різні теми.

4. Діти можуть розповісти про свої проблеми, одержати допомогу не лише від учителя, а й від товаришів.

5. Діти мають змогу самостійно обрати і змінити вид навчальної роботи.

6. Працюючи парами, групами діти навчаються спільній роботі, вмінню вислухати думку іншого, спільно приймати рішення.

Негативні сторони технології

Але недоліком даної системи є те, що дитина повинна бути гарно мотивована для того щоб навчатись самостійно, але в наш час це зустрічається доволі рідко.

Оскільки єдиний метод контролю – звіт учня, на якому він говорить про те, чому навчився і чого досяг за певний термін. 


«Школа успіху і радості» 

Автор: С. Френе

Час виникнення: XX ст.

Провідні ідеї технології: 

Провідне місце в методиці Френе займає досвід, отриманий учнем в процесі навчання, вдома, у школі, під час спілкування. Головна теза звучить так: учитель повинен допомогти дитині розкрити її здібності, а як особистість вона сформує себе сама.

     Основою педагогічної технології С. Френе є "ядро цінностей", до якого належать:

 • Виховання повинно будуватися на природних засадах;                                                                                       
 • в школі панувати функціональна дисципліна;
 • культ здоров’я;
 • ранній розвиток художніх здібностей дітей через систему естетичного виховання.

    Методичні особливості техніки:

 • Вільні тексти як основа вивчення рідної мови (діти в друкарні друкували випуски журналу, тематичні альбоми);
 • навчальні картки;
 • навчаючі стрічки.

Позитивні сторони технології

За методикою Френе діти вчаться самостійно, а якщо виникають труднощі, звертаються до педагога. На уроках багато наочності та експериментів: якщо можна подивитися, як замерзає вода на вулиці, потрібно йти і дивитися, а тільки потім читати підручник. Так діти отримують навички самостійного навчання і розуміють, що вчитися – це цікаво.

В цілому система актуальна на сьогоднішній день.

Негативні сторонии технології

Але недоліком даної системи є те, що дитина повинна бути гарно мотивована для того щоб навчатись самостійно, але в наш час це зустрічається доволі рідко.

Оскільки єдиний метод контролю – звіт учня, на якому він говорить про те, чому навчився і чого досяг за певний термін. 


«Школа для  життя,  через життя»

Автор: Ж. Декролі

Час виникнення: 1907р. (у роки Першої світової війни школу закрили, а 1917 р. відновили діяльність).

Провідні ідеї технології: 

 • в основу організації навчального процесу покладено принцип самонавчання;
 • запровадивши принцип концентрації освітньої програми навколо центрів інтересів;
 • використання дидактичного матеріалу - освітні ігри й системи карткових завдань;
 • особливий вид самостійних колективних занять у школі - щотижневі конференції;
 • розробив програму асоційованих ідей.

Позитивні сторони технології

1. Навчаючись за принципом самонавчання, кожна дитина має можливість працювати у своєму темпі, привчаючись самостійно мислити й діяти.

2. Відбувається розвиток логічного мислення дитини.

3. Вироблялись вміння висловлювати свою точку зору, своє ставлення до явищ, процесів.

4. Розвиток особистісного потенціалу, створення сприятливих умов для усвідомлення дитиною своєї унікальності й неповторності.

5. Під час комплексного вивчення теми дитина розвивається завдяки безпосередньому набуттю соціального досвіду.

   Негативні сторони технології

    У своєму первісному призначенні була спрямована на навчання й виховання дітей еліти.


«Школа діалогу культур»

Автор: В. Біблер

Час виникнення: середина 80-х років

Провідні ідеї технології:  

 • Проектування на весь процес навчання особливо­стей сучасного мислення — мислення «людини культу­ри»;
 • побудова педагогічної діяльності на основі діалогу головних сфер навчального процесу: мовної стихії та форм організації рідної мови і національної та європейсь­кої культури;
 • відповідність послідовності класів послідовності сучасного освоєння та осмислення основних історичних культур, що змінювали одна одну в європейській істо­рії: античної, середньовічної, культури Нового часу, сучасної культури;
 • організування навчання в кожному навчальному циклі на основі внутрішнього діалогу, властивого кон­кретній культурі, і на цьому ґрунті систематичного діа­логу, спілкування між різними класами, учнями різно­го віку, різними культурами, діалогу навколо головних «точок подиву» —вихідних загадок буття і мислення;
 • організування навчання не за підручником, а на основі текстів конкретної культури, яка відмовляється від засвоєння готових істин, людини вільної та здатної до самовизначення, людини, яку цікавить діалог з уні­кальними культурними співрозмовниками;
 • створення педагогом особливих для кожного класу програм, що передбачають наскрізні проблеми, навколо яких розгортається весь навчальний процес у школі;
 • урок ґрунтується на діа­лозі педагога і дитини, у якому вона реалізує свою неповторну і відповідальну культурну позицію, а не лише засвоює пропоновані їй знання.

Позитивні сторони технології

1. Результатом освітньої діяльності в «Школі діалогу культур» стає базова культура особистості, основними в якій є не предмети і знання, а цінності та норми, способи мислення і творчість.

2. У діалозі з учителем, одноклас-никами кожний утверджує свій неповторний погляд на світ, власну позицію, формує своє Я шляхом засвоєння сучасної культури як відродження попередніх культур.

3. Сприяє цілісному розумінню поступу культур різних народів, цивілізацій.

4. Дає змогу учневі усвідомлювати важливість кожної особистості у долі людства, значущості суспільних змін.

   Негативні сторони методики

   На сьогоднішній день не всі вчителі використовують дану технологію, оскільки більшості легше давати готові знання дітям, а не продумувати логічний діалог.


 

                                         Ранній розвиток дитини, або “після трьох вже пізно”
Автор: Масару Ібука
 
Час виникнення: 1971 р.
 
Провідні ідеї технології: 

Основний принцип цієї методики — розвитком дітей необхідно займатися з перших днів їхнього життя. Ібука вважає, що реальні можливості дитини обмежені у часі. Тому потрібно виховувати генія з раннього дитинства. До трьох  років мозок формується на 70—80%. А в подальшому житті згодяться ті знання, які батьки встигли закласти дитині до цього віку.                                              

Звідси головне правило методу М. Ібука — поступове, адаптоване навчання повинно вводитися як можна раніше. Самий продуктивний період — вік до 3-х років.          

       В основі теорії Ібука лежить ідея, що геніями не народжуються — ними стають.

Спонукати маленьку дитину чогось навчитися можна тільки викликавши у неї інтерес і цікавість. Тому завдання вихователя чи батьків — створити такі умови, щоб дитина була зацікавлена. Не варто створювати навколо дитини вакуум, побоюючись, що будь-який предмет може нанести дитині шкоду.

З раннього дитинства пробуджувати творчі можливості дитини: ліплення, малювання, вироби, вирізання фігур з паперу і т. д. Нехай все це відбувається під красиву музику. Для підвищення творчого потенціалу та розвитку дитини Ібука пропонує вчити напам’ять вірші, перестати дивитися мультфільми, натомість — вивчати творіння  Рембрандта та Леонардо да Вінчі. Та навіть танцювати не під дитячі пісні, а під класичну музику.

                                      Позитивні сторони технології:                                       

Метод доволі цікавий. Автор зазначає, що обдарованість дитини - результат цілеспрямованих зусиль батьків і правильної навколишнього середовища.

Негативні сторони технології:

Єдиним мінусом методу Масару Ібука можна вважати відсутність чіткої схеми виховання і навчання. В системі даються лише загальні рекомендації, тому правильніше говорити швидше не про метод , а філософії розвитку.


 

                                                 Методика раннього розвитку Сесіль Лупан

Автор: Сесіль Лупан

Час виникнення: 1982 р.

Провідні ідеї технології: 

Головний принцип цієї методики полягає в тісному спілкуванні батьків та дітей. Батьки часто плутають поняття «увага» та «опіка». Увага — це спілкування з дитиною, відповідь на цікаві для неї питання та похвала талантів малюка. А опіка заважає розвитку дитини, обмежує свободу дій та зводить увагу до побутових речей. Батьки, які піклуються про власне чадо, приділяють менше уваги розвитку дитини як особистості.                           

Основа методики розвитку полягає у навчанні дітей без нав’язування дорослої думки. Потрібно розвивати малюка у різних сферах, розкривати у ньому таланти. Дарувати дитині любов та тепло, не ставитися зверхньо, спілкуватися нарівні. І пізнання малюка буде викликане інтересом, а не графіком та суворими вимогами.

Суть її методу полягає в порівнянні. Наприклад, дитина потягнулася до пухнастого килиму, необхідно дати їй шовкову тканину, шкіру або інший матеріал. Малюк зацікавився звуками, значить, пограємо на всіх інструментах, погримаємо каструлями. У даному випадку потрібно показати різницю між конкретними предметами.

                                   Позитивні сторони технології                              

Методика Сесіль Лупан - досить ненав'язлива, душевна теорія, оскільки видно, що створювала її автор з любов'ю до своїх дочок, пройшовши весь шлях самостійно, випробувавши всі нюанси на собі. Тому їй хочеться вірити.

По книжці Лупан «Повір у своє дитя» можна сміливо займатися вдома, майже всі підручні засоби під рукою, і докуповувати нічого не потрібно! 

                             Негативні сторони технології                            

Велику увагу Сесіль приділяє навчанню плавання з пелюшок, у цьому полягає, мабуть, єдине обмеження, тому що на таке вирішуються далеко не всі мами.