Офлайн
9957
Найда Вікторія Володимирівна

КЗ ДНЗ № 56 "Катюша"
Основний заклад користувача
Освітян-колег: 5 (переглянути)

Вихователь

ID-код 708519

Поширити профіль:

Профіль репетитора
Матеріалів: 178 (1)
Перегляд матеріалів: 85.7K

Вихователь КЗ ДНЗ№56 "Катюша"

Від STEM-освіти до STEAM-освіти та STREAM-освіти.

Від STEM-освіти до STEAM-освіти та STREAM-освіти. Наочно та зрозуміло пояснює різницю між цими сучасними та ефективними освітнми технологіями розшифрування абревіатур. STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics - акронім слів природничі науки, технологія, інжиніринг, математика англійською мовою.
STEAM Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics - акронім слів природничі науки, технологія, інжиніринг, додається мистецтво, математика англійською мовою.
STREAM Science, Technology, Reading+WRiting Engineering, Arts, and Mathematics - акронім слів природничі науки, технологія, додається читання + письмо, інжиніринг, мистецтво, математика.

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки/заняття, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці.Ефективність STEM-навчання, запровадження інноваційних методик Нової української школи, залежить від оновлення матеріально-технічної бази як предметів природничо-математичного циклу, так і навчального закладу в цілому. Профіль освітньої діяльності STEM-центрів/лабораторій визначається зовнішніми і внутрішніми чинниками, серед яких головними є сучасна матеріально-технічна база, підготовлені педагогічні кадри, а також підтримка і сприяння з боку керівництва навчального закладу. Актуальними напрямами такої діяльності нині виступають робототехніка та інженерні розробки; авіамоделювання; ракетомоделювання; аерокосмічні технології 3D-моделювання; винахідництво; хіміко-біолоічні технології; легоконструювання; основи веб-дизайну; основи відеотехнологій; основи інформатики та інші. Якість впровадження STEM-освіти багато в чому визначається компетентністю та рівнем професійної діяльності науково-педагогічних працівників, наскільки вони активно використовують новітні педагогічні підходи до викладання й оцінювання, інноваційні практики міждисциплінарного навчання, методи та засоби навчання з акцентом на розвиток дослідницьких компетенцій.

Джерело: "Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік" Лист ІМЗО № 21.1/10-1470 від 13.07.17 року