Бодоряк Іванна Василівна: Методичні матеріали

10 кл. Українська література 10-11 кл. Українська мова 11 кл. Українська література 6 кл. Українська мова 7 кл. Укр. мова. Контрольні роботи 7 кл. Українська мова 8 кл. Укр. мова. Контрольні роботи 8 кл. Українська література 8 кл. Українська мова 9 кл. Укр. мова. Контрольні роботи Розгорнути всі (+22)
200 матеріалів
docx
Тренувальні вправи. Контрольна робота №4 (Конспект)
13 липня
2 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: знання студентів про морфологічні засоби стилістики, вмін...
Українська мова
I курс
Конспект
11 0
0
docx
Дієслово й дієслівні форми. Складні випадки словозміни дієслів, дати, їсти, відповісти, бути та ін. Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (Конспект)
13 липня
2 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета:предметні: повторення, закріплення та поглиблення знань, умінь і навичок щодо дієслова і його ф...
Українська мова
I курс
Конспект
11 0
0
docx
Складні випадки правопису різних частин мови.  Написання контрольного есе в публіцистичному стилі «Історія одного успіху» (Конспект)
13 липня
2 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета(формувати компетентності):предметні: знання студентів про написання слів різних частин мови;клю...
Українська мова
I курс
Конспект
13 0
0
docx
Написання прислівників і прислівникових сполучень. Ступені порівняння (Конспект)
13 липня
2 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: навички правопису прислівників і прислівникових сполучень...
Українська мова
I курс
Конспект
13 0
0
docx
Написання НЕ і НІ з різними частинами мови (Конспекти)
13 липня
1 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формування компетентності):предметні: знання про особливості вживання часток НЕ та НІ, розумін...
Українська мова
I курс
Конспект
12 0
0
docx
Написання НЕ і НІ з різними частинами мови. Контрольне есе «Явище природи, що викликає найбільше захоплення і здивування» (Конспект)
13 липня
1 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: навички правопису заперечних часток НЕ та НІ з різними ча...
Українська мова
I курс
Конспект
13 0
0
docx
Особливості творення ступенів порівняння прикметників. Відмінкові  закінчення прикметників (Конспект)
13 липня
1 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: знання про прикметник як самостійну частину мови, поняття...
Українська мова
I курс
Конспект
13 0
0
docx
Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінка, іменників знахідного відмінка, іменників місцевого відмінка однини і множини (Конспекти)
13 липня
1 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: знання студентів про паралельні закінчення іменників, вмі...
Українська мова
I курс
Конспект
10 0
0
docx
Відмінювання іменників другої відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Особливості кличного відмінка. Творення та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові (Конспект)
13 липня
1 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: знання студентів про особливості відмінювання іменників д...
Українська мова
I курс
Конспект
15 0
0
docx
Стилістичне забарвлення граматичних форм. Поняття роду, числа. Іменник (Конспект)
13 липня
1 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: вміння знаходити в тексті стилістично забарвлені морфолог...
Українська мова
I курс
Конспект
13 0
0
docx
Складні випадки написання прізвищ і географічних назв. Контрольна робота № 3 (Конспект)
13 липня
1 0
1
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: дотримання орфографічних норм і правил українського право...
Українська мова
I курс
Конспект
8 0
0
docx
Написання складних слів (Конспект)
13 липня
1 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: знання про правопис складних слів, особливості їх творенн...
Українська мова
I курс
Конспект
12 0
0
docx
Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Написання контрольного есе «Мова має значення»   (Конспект)
13 липня
1 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: правописні вміння і навички студентів, наголошуючи на зас...
Українська мова
I курс
Конспект
12 0
0
docx
Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах (Конспект)
13 липня
0 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: навички студентів про основні орфограми в коренях, префік...
Українська мова
I курс
Конспект
11 0
0
docx
Морфеми і словотвірна структура слова. Основні способи словотвору. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів (Конспект)
13 липня
1 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: поглибити й узагальнити знання студентів про способи укра...
Українська мова
I курс
Конспект
11 0
0
docx
Складні випадки узгодження й відмінювання числівника (Конспект)
13 липня
1 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: поглиблення та за­кріплення знань і умінь з теми заняття;...
Українська мова
I курс
Конспект
12 0
0
docx
Слово і його лексичне значення. Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. Стильове забарвлення фразеологізмів, їх виражальні можливості (Конспект)
13 липня
0 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: удосконалити мовні знання з лексики, пояснити лексичні зн...
Українська мова
I курс
Конспект
12 0
0
docx
Позиційні чергування у - в, і - й (Конспект)
13 липня
0 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: вміння здобувати інформацію з підручника, виділяти головн...
Українська мова
I курс
Конспект
11 0
0
docx
Написання слів іншомовного походження (Конспект)
13 липня
0 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: знання орфограм у запозичених словах — написання знака м’...
Українська мова
I курс
Конспект
12 0
0
docx
Складні випадки правопису слів із чергуванням приголосних звуків (Конспект)
13 липня
0 0
Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна

66 грн

0

66 грн

Аватар профіля Бодоряк Іванна Василівна
Мета (формувати компетентності):предметні: знання про правила чергування приголосних у словах;ключов...
Українська мова
I курс
Конспект
13 0
0