Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки засновано в 1965 році як Луцький технікум радянської торгівлі. Навчання студентів здійснювалось за трьома спеціальностями "Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами", "Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами", "Технологія приготування їжі". В 1991 році навчальний заклад було перейменовано в Луцький комерційний технікум, а в 1994 було відкрито ще одну спеціальність "Бухгалтерський облік і аудит".

У листопаді 2007 технікум був перетворений у Волинський державний коледж технологій та бізнесу, а у 2009, з метою координації діяльності закладів освіти для підготовки фахівців у системі ступеневої освіти, коледж став структурним підрозділом Волинського національного університету імені Лесі Українки.

У 2011 році коледж розпочав підготовку за спеціальністю "Оціночна діяльність", а у 2012 – "Правознавство" та "Ресторанне обслуговування". З 2017 року започатковано підготовку бакалаврів за спеціальностями: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Харчові технології" та "Інформаційні системи та технології".

Сьогодні у коледжі працюють відділення торгівлі та фінансів; обліку та права; харчових технологій та заочного навчання; підготовки бакалаврів; виробничого навчання, професійної підготовки та сприянню працевлаштуванню. На цих відділеннях працюють 3 кафедри (товарознавства та торговельного підприємництва; інформаційних систем та технологій; харчових технологій та організації ресторанного бізнесу), 8 циклових комісій (правничих дисциплін; обліку та фінансів; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; готельно-ресторанної справи та харчових технологій; природничих дисциплін, спорту та охорони праці; української та іноземної філології; історії та суспільствознавства; фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій). Освітній процес забезпечують 150 висококваліфікованих педагогів: 5 докторів наук, 27 кандидатів наук, 55 викладачів з вищою категорією (15 – з педагогічними званнями «старший викладач» та 20 – «викладач-методист»).

Коледж здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів за спеціальностями:

071 "Облік і оподаткування",

072 "Фінанси, банківська справа і страхування",

076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність",

081 "Право", 181 "Харчові технології",

241 "Готельно-ресторанна справа" та бакалаврів за такими спеціальностями (освітніми програмами):

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ("Товарознавство та торговельне підприємництво");

126 "Інформаційні системи та технології" ("Інформаційні системи та технології");

181 "Харчові технології" ("Харчові технології та організація ресторанного бізнесу"). Сьогодні у коледжі здобувають освіту 1234 студента, а за 55 років своєї діяльності коледж здійснив підготовку понад 20 тисяч фахівців.

Велика увага приділяється керівництву науково-пошукової роботи студентів коледжу, які є постійними учасниками студентських конференцій, конкурсів, олімпіад. Багато років поспіль коледж виступає організатором студентської наукової конференції "Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки", конкурсів професійної майстерності "КомерцФест" та Етнофестивалю кулінарного мистецтва, які досягли міжнародного рівня – учасниками є представники закладів освіти не лише України, а й республік Польща та Білорусь. Коледж значну увагу приділяє розвитку міжнародних відносин, налагодженню та інтенсифікації взаємовигідної співпраці із закордонними організаціями, освітніми фондами і провідними науковими школами, що сприяє підвищенню наукового потенціалу викладачів і студентів, зростанню їхньої кваліфікації відповідно до світових стандартів. При цьому варто максимально враховувати національні особливості, традиції та пріоритети існуючої системи освіти і знаходити найпривабливіші шляхи та форми співробітництва.

Коледж розпочав і продовжує розширювати співпрацю в прикордонних регіонах трьох країн, в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна. Налагоджена тісна багатолітня співпраця з закладами освіти республік Польщі та Білорусії – Спілкою шкіл економічних та уніформових імені генерала Владислава Андерса з міста Хелма та Брестським державним торгово-технологічним коледжем. Лист запрошення від Спілки шкіл економічних та уніформових імені генерала Владислава Андерса до співпраці з обміну досвідом надійшов у вересні 2005 року. Результатом дружньої зустрічі стало підписання, саме в рамках Програми Добросусідства Польща-Україна-Білорусь, 9 листопада 2005 року договору про співпрацю. З 2011 року до такої співпраці приєднався Брестський державний торгово-технологічний коледж. Співробітництво між закладами освіти відображається за такими основними напрямками: обмін досвідом педагогічної діяльності; організація спільних науково-методичних конференцій та семінарів, професійних конкурсів; навчально-методичний, культурний і спортивно-туристичний обмін викладачів та студентів; запрошення делегацій сторін у зв'язку з визначними подіями та важливими датами у житті обох країн та сторін. Результатами такої співпраці є щорічна участь студентів у професійних конкурсах, що відбуваються на базах нашого коледжу та закладів освіти Хелма та Бреста. У свою чергу, викладачі мають можливість ознайомитись з інноваційними навчально-методичними, навчально-виробничими та інформаційними технологіями, які використовуються в освітньому процесі сусідніх республік. У квітні 2018 року був підписаний договір про співпрацю з Старопольською вищою школою в (м. Кельце) в рамках якого діє програма «Подвіний диплом», що дало можливість випускникам після успішного завершення навчання отримати значні конкурентні переваги на ринку праці не тільки в Україні, а й у країнах Європейського Союзу.

Інші публікації цього автора
Марафон - 2020
26 травня 2020
52

Про коледж

26 травня 2020
51

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.