Онлайн
133
Мошко Ірина Михайлівна

ЗНЗ 34 м .Чернігова

вчитель образотворчого мистецтва

Профіль репетитора
Написати
Матеріалів: 21 (21)
Перегляд
матеріалів:
2614

Патріотичне виховання в школі

     Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Патріотизм виявляється в любові до Батьківщини, свого народу, турботі про його благо, повазі до українських звичаїв і обрядів, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою.                                                                                      ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ  ” Патріотичне виховання - це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується. В. О. Сухомлинський

Бути патріотом – значить любити свою землю, народ, своє коріння, покласти весь свій час, силу і працю для розбудови і благополуччя своєї країни як європейської держави. Бути патріотом України — це значить з честю носити ім’я Українця, не втрачаючи при цьому поваги до інших націй. Школа покликана стати тим місцем для особистості учня, де формується громадянська зрілість, усвідомлення себе як громадянина України, прищеплюється почуття патріотизму, гордості за свою Батьківщину, особистої відповідальності за свій внесок у відродження України, виховується готовність до захисту своєї Вітчизни.                                                                                                                                                                                                 МЕТА ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАВДАННЯ ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ Вивчення вікових традицій та геро- їчних сторінок історії українського народу та його збройних сил Формування особистості учня як громадянина-патріота Виховання почуття любові до Вітчизни, гордості та вдячності до свого народу, історії Виховання розуміння героїчного мину- лого як ідеалу духовної готовності бо- ротися за славу і честь Батьківщини                                                                                                                                                                                             Зазначені складові громадянсько-патріотичного напрямку виховання реалізуються в нашій школі різними шляхами, з використанням різноманітних прийомів, форм і методів виховної роботи, інтерактивних технологій, мультимедійних презентацій, фотосюжетів, відеороликів, документальних фільмів, а також дитячої творчості на цю тематику . : Ось  одна з  наших патріотичних виставок Чернігівської ЗНЗ №34