Офлайн
2282
Кропивна Олена Іванівна

КЗ "ХСШ 12" ХОР
Основний заклад користувача
Освітян-колег: 8 (переглянути)

вчитель початкових класів

ID-код 411562

Поширити профіль:

Матеріалів: 104
Перегляд матеріалів: 34.1K
Блог

Специфіка підготовки учителя до уроку в школах для дітей з порушеннями зору

Підготовка до уроку - тривалий і багатоступеневий процес, постійний необхідний елемент професійної діяльності вчителя. Вона передбачає різні етапи й види роботи. Основні з них:

1.     Систематичне удосконалення фахової кваліфікації.

2.     Вивчення індивідуальних і типологічних особливостей учнів.

3.     Розробка системи уроків з кожної дисципліни.

4.     Підготовка до кожного уроку.

5.     Аналіз проведеного уроку і внесення корекції у подальшу роботу.

Особливе значення в підготовці учителя-тифлопедагога до уроку є систематичне збагачення його досвіду досягненнями корекційної педагогіки загалом і тифлопедагогіки зокрема.

Необхідною умовою забезпечення готовності до уроку є також об’єктивне вивчення вчителем контингенту класу: особливостей зорового сприймання учнів, рівня розвитку їх пізнавальних можливостей, супутніх діагнозів, ставлення до навчання тощо.

Підготовка учителя до уроку починається зі складання тематичного плану, в якому виділені основні, перспективні лінії навчання, виховання, корекції та розвитку сліпої та слабозорої дитини. У плані зазначаються тема (основний зміст тем подано в навчальній програмі), основні завдання (освітні, розвивальні, корекційні, виховні). Перспективне тематичне планування дозволяє учителю визначити послідовність досягнення цілей, виділити основні види діяльності учителя та учнів, вичленувати міжпредметні зв’язки, продумати оснащення уроку літературою, наочними та технічними засобами, визначити основні напрями корекційно-розвивального впливу, а також спрогнозувати результати вивчення кожної теми.

Поурочне планування залежить від тематичного і передбачає складання плану-конспекту уроку, добір обладнання до уроку, забезпечення змістовного, операційного і мотиваційного компонентів діяльності педагога та учнів.

Перш за все уточнюється тема і зміст матеріалу. Далі ставляться конкретні завдання:

- дидактичні - досягти міцного засвоєння системи знань, уміння пояснювати факти на основі причинно-наслідкових зв’язків, закономірностей, застосовувати знання до розв’язання пізнавальних та практичних завдань тощо;

-    корекційно-розвиткові – попередити, усунути або послабити вторинні відхилення у розвитку сліпих та слабозорих учнів, сприяти розвитку мовлення, пам'яті, сприймання, уявлення учнів, їх мисленнєвих процесів, спостережливості, прищепити навички самостійної навчальної роботи тощо;

-      виховні - сприяти формуванню моральних, вольових, інтелектуальних та інших якостей особистості.

Далі визначається тип та структура уроку, добираються та уточнюються методи навчання, точно планується весь хід уроку від початку до кінця. У підготовку до уроку включається також аналіз проведеного уроку, головним аспектом якого є з'ясування ефекту даного уроку у виконанні всіх поставлених завдань.

Специфічним у підготовці учителя до уроку в школах для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором є те, що всю цю підготовчу роботу він здійснює, враховуючи такі основні позиції: частково чи повністю відсутній зір в учнів, чи є у них супутні відхилення ЦНС, вторинні відхилення (невпевненість у своїх можливостях, порушення сприймання, просторового орієнтування, інфантилізм тощо). Виходячи з цього, необхідно відібрати для уроку корекційно містку наочність та правильно її розташувати (роздати індивідуально на парти чи закріпити в певному місці, оскільки носити її по класу не можна через часті порушення фіксації погляду у дітей), продумати заздалегідь, як буде відбуватися підготовка учнів до сприймання матеріалу (визначити поняття, які можуть бути незрозумілими для дітей, та продумати, як їх уточнити, не витрачаючи багато часу ).

При плануванні уроку тифлопедагог повинен так продумати його структуру, щоб постійно чергувалося навантаження на різні аналізатори. Обов’язковою умовою проведення уроку є забезпечення полісенсорної основи сприймання навчального матеріалу учнями з порушеннями зору. У плані уроку необхідно також відобразити, як передбачається здійснювати індивідуальний підхід. Це зокрема стосується підбору завдань, які мають бути посильними для учнів, враховувати їх інтереси, особливості сприймання. При плануванні навчального матеріалу необхідно врахувати, що та як передбачається робити з метою уточнення конкретних уявлень незрячих, осліплих та частковозорих дітей.

Специфіка підготовки до уроку в школах для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором включає також добір додаткового матеріалу, що має підтримувати настрій уроку (функціональна музика, оформлення класу, інтригуючі ситуації тощо).

Важливою є підготовка учнів до виконання домашніх завдань. Підготовка учнів до уроків проводиться під час самопідготовки, яку проводить вихователь. Вихователь повинен підготувати учнів до виконання завдань, встановити порядок виконання конкретних завдань з кожного предмета. Іноді в старших класах до цього процесу залучаються вчителі - предметники. Тісна співпраця учителів та вихователів допомагає удосконалити процес підготовки домашніх завдань.