Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

«Нові підходи до організації сучасного уроку української мови»

Галузеві методики навчання, зокрема й української мови, потребують уточнення, корегування й оновлення підходів, принципів, методів, прийомів, засобів навчання і форм організації навчальних занять, незважаючи на те що в новітній лінгводидактичній науці вже досить повно узагальнено й науково обґрунтовано методичні засади сучасного уроку української мови. Водночас у зв’язку із запровадженням у сучасній школі дистанційного (в синхронному та асинхронному режимах) і змішаного типів навчання постає проблема трансформації форм організації освітнього процесу, зокрема структури уроку української мови, що зумовлено насамперед необхідністю адаптувати традиційний методичний інструментарій до нових умов з метою надання здобувачам якісних освітніх послуг.

Читайте також: