Офлайн
1104
Бойко Світлана Леонідівна

Криворізька гімназія №95 (основний заклад)

вчитель математики

Написати приватне повідомлення
Матеріалів: 46 (6)
Перегляд матеріалів: 21.1K

учитель математики Криворізької гімназії №95

ДЕНЬ 4: Професійний розвиток педагога – запорука підвищення якості освіти України.

02004pnu-8f1a-245x160.pngЗАТВЕРДЖУЮ

директор ТОВ «Всеосвіта»

__________ І. М. Литвиненко

17.07.2020 р.

Програма підвищення кваліфікації

педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти

за видом освітньої послуги «МАРАФОН»)

Найменування марафону: «Траєкторія розвитку сучасного педагога»

Вид підвищення кваліфікації: Навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у марафоні)

Розробник(и) марафону  ТОВ «Всеосвіта»

Спікерка  Литвиненко Леся Анатоліївна, креативна директорка, головна редакторка та співзасновниця проєкту «Всеосвіта».

Мета марафонупознайомити з тенденціями освіти і поповнити свою професійну скарбничку актуаль-ними освітніми технологіями, інструментами та «прокачати» свої педагогічні компетентності, ознайоми-ти з можливістю отримати додатковий дохід на «Всеосвіті».

Напрям марафону: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту"; використання інформаційно-ко-мунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інфор-маційну та кібернетичну безпеку.

Зміст марафону

Обмін досвідом як інструмент взаємозбагачення педагогів.

Дистанційне навчання школярів із «Всеосвітою» – легко!

«Всеосвіта» як мотиваційний майданчик до навчання.

Професійний розвиток педагога – запорука підвищення якості освіти України.

«Партнерська програма»: просто, прозоро, прибутково.

Обсяг (тривалість) марафону15 години/0,5 кредиту ЄКТС

Форма (форми) марафонудистанційна

Програмні результати: сьогодення диктує дуже багато викликів, а разом з ними змінюється як роль вчителя, так і методи його роботи. Навколо стає все більше нових технологій, без яких неможливо буде уявити життя. Світ стискається до розміру долоні, комунікації спрощуються, інформація стає все більш відкритою та доступною, тому завдання вчителя – бути гнучким у змінах, щоб навчити цьому вмінню дітей.

Роль вчителя – це роль наставника. У процесі спільної діяльності вчитель і учень взаємно навчаються.

Адже сучасний педагог – це фасилітатор, ментор, фахівець, який готовий відповідати вимогам часу, передбачити результати своєї діяльності. Не пропустіть унікальну можливість стати ВЧИТЕЛЕМ НОВОГО ПОКОЛІННЯ!


Цільова аудиторія: марафон може бути рекомендованим для менеджерів освіти будь-якого рівня (заступ-ників директорів, директорів шкіл, методистів), адміністративних, педагогічних та науково-педагогічних праців-ників закладів освіти, батьків учнів та інших зацікавлених сторін.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

загальні: компетентність у галузі професіонального розвитку; знання і розуміння сучасних тен-денцій розвитку освітнього процесу; здатність використовувати на практиці сучасні методичні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів ; здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучас-ного високотехнологічного інформаційного суспільства;

фахові: застосування набутих знань у професійній діяльності; здатність самостійно навчатися та розвивати особистісний потенціал; вміння формувати безпечне новітнє освітнє середовище;

оволодіння навичками користування генератором динамічних QR-кодів; обмін власними думками, новина-ми, світлинами, оголошеннями, розгляд широкого спектру питань, пов'язаних із удосконаленням педаго-гічної майстерності та впровадженням інновацій в освітню діяльність.

Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 (із змінами і доповнен-нями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)