Лохвицька Марія Федорівна – Уроки

Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Гомологи метану
Мета: закріпити знання учнів про гомологію та ізомерію органічних сполук, ознайомити із міжнародною ...
26 січня
Хімія
9 Клас
4 запитань
2 проходження
7
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості.
Мета: сформувати уявлення про етилен та ацетилен як представників ненасичених вуглеводнів, навчити з...
23 січня
Хімія
9 Клас
3 запитань
8 проходжень
51
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Каталітичні реакції
Мета: показати вплив на швидкість хімічних реакцій такого явища як каталіз. Розглянути класифікацію ...
22 грудня 2021
Хімія
9 Клас
3 запитань
9 проходжень
43
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.
Мета: Сформувати уявлення про швидкість хімічних реакцій і причини від яких вона залежить; продовжи...
15 грудня 2021
Хімія
9 Клас
3 запитань
6 проходжень
44
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.
Мета: познайомити учнів з поняттям «тепловий ефект хімічної реакції», термохімічні рівняння»; розши...
9 грудня 2021
Хімія
9 Клас
2 запитань
5 проходжень
47
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.
29 листопада 2021
Хімія
9 Клас
2 запитань
9 проходжень
40
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Окисно-відновні реакції
Мета: визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів хімічних реакцій. Формувати вмін...
24 листопада 2021
Хімія
9 Клас
3 запитань
6 проходжень
38
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.
Мета: дати уявлення про ступінь окиснення і розмежувати поняття валентності та ступеня окиснення, сф...
22 листопада 2021
Хімія
9 Клас
2 запитань
6 проходжень
92
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.
Мета: навчити учнів самостійно систематизувати знання про класифікацію хімічних реакцій за ознакою к...
17 листопада 2021
Хімія
9 Клас
5 запитань
9 проходжень
45
! Статус модерації Урок не пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Він не враховуватиметься в розіграшах та конкурсах.
Виявлення йонів в розчинах. Поняття про якісні реакції.
Мета: формувати поняття про про якісні реакції, визначення хлорид-, сульфат- та карбонат-іонів за до...
8 листопада 2021
Хімія
9 Клас
3 запитань
7 проходжень
69
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.
Мета: ознайомити учнів із поняттям рН, актуалізувати знання учнів про процеси, що протікають у розчи...
2 листопада 2021
Хімія
9 Клас
5 запитань
19 проходжень
39
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Йонні рівняння
Мета: розширити знання учнів про електролітичну дисоціацію, електроліти та неелектроліти, продовжити...
19 жовтня 2021
Хімія
9 Клас
6 запитань
6 проходжень
88
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння
Мета: розкрити суть протікання хімічних реакцій у розчинах електролітів, ознайомити учнів з умовами ...
17 жовтня 2021
Хімія
9 Клас
2 запитань
6 проходжень
80
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.
Мета: розширити знання учнів про електроліти; ознайомити з поняттями «сильні та слабкі електроліти»;...
13 жовтня 2021
Хімія
9 Клас
4 запитань
7 проходжень
99
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти
Мета: формувати уявлення учнів про процеси, що відбуваються в розчинах; ознайомити з поняттям «елект...
11 жовтня 2021
Хімія
9 Клас
3 запитань
8 проходжень
77
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес
Мета: дати уявлення про теплові явища, що супроводжують розчинення речовин, з’ясувати, як відбуваєть...
3 жовтня 2021
Хімія
9 Клас
4 запитань
7 проходжень
44
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Розчинність. Насичені й й ненасичені, концентровані й розведені розчини.
Мета: дати поняття про розчинність речовин, ознайомити із насиченими, ненасиченими, концентрованими ...
29 вересня 2021
Хімія
9 Клас
5 запитань
7 проходжень
35
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників.
Мета: продовжити формувати уявлення учнів про склад розчинів; дати уявлення про розчинність речовин ...
26 вересня 2021
Хімія
9 Клас
3 запитань
7 проходжень
81
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Істинні розчини
Мета: поглибити та розширити знання учнів про дисперсні системи, зокрема розчини, дати поняття розчи...
23 вересня 2021
Хімія
9 Клас
4 запитань
7 проходжень
60
Статус модерації Пройшов перевірку автоматичним аналізатором. Урок допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Поняття про колоїдні розчини
Мета: розширити знання учнів про колоїдні розчини, коагуляцію, утворення і значення колоїдних розчин...
19 вересня 2021
Хімія
9 Клас
4 запитань
11 проходжень
51
24 уроки