Захворювання дітей раннього віку

Створити запит на отримання доступу
Автор опублікував тест в Бібліотеці тестів з обмеженим доступом. Це означає, що для повного доступу до тесту (перегляд усіх запитань та створення проходжень) Вам необхідно отримати дозвіл від автора.
Відправити запит на отримання дозволу
Запитання №1

Дитинi вiком 1 мiсяць з метою профi-
лактики рахiту призначають:

Запитання №2

Дитинi 1 мiсяць. На 2-му тижнi життя
з’явилось блювання. Останнiй тиждень
блювання виникає пiсля кожного году-
вання у виглядi ”фонтану”. Об’єм блюво-
тних мас перевищує об’єм висмоктаного
молока. Дефiцит маси тiла - 8%. Про яке
захворювання можна подумати?

Запитання №3

Патронажнiй медсестрi необхiдно
навчити матiр дитини 1-го року життя ви-
значатизрiст дитини.За якоюформулою
визначається зрiст дитини пiсля 1-го року
життя?

Запитання №4

У дiвчинки 5-мiсячного вiку протя-
гом останнiх 2-х тижнiв пiсля переходуна
змiшане вигодовування з пiдгодовуван-
ням коров’ячим молоком з’явилися ча-
стi розрiдженi випорожнення. Стан задо-
вiльний, iнших скарг немає. Результати
посiву випорожнень на патогенну мiкро-
флору негативнi. Що порадите для нор-
малiзацiї стану?

Режими доступу до тесту:

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена